Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Medel till tre insatser, varav en ny

IT-spåret, NOVA och Utveckling av en samverkansmodell med stöd av Koll på förmåga beviljades medel.

2 maj höll styrelsen ett extra möte. Protokollet är nu justerat och finns på Digitala anslagstavlan tillsammans med de tre ansökningarna (se ovan).

Nya projektet Utveckling av samverkansmodell innebär att förbundet finansierar en läkartjänst på deltid. Tjänsten innehåller två uppdrag:

- att bistå deltagare med försörjningsstöd som får stöd enligt den modell som utvecklats i ESF-projektet Koll på förmåga, som nu implementeras av Jönköpings kommun

- att medverka till utveckling en samverkansmodell för att motverka systemfel och inlåsningseffekter vid långa sjukskrivningar och möjliggöra individens återgång/inträde på arbetsmarknaden. En samverkan har påbörjats med Råslätts vårdcentral med fokus på utbyte av kunskap om individer läkare till läkare, rehabkoordinator på vårdcentral samt socialtjänst

"NOVA - stöd i förändring" är en långsiktig basverksamhet som nyligen startade som en pilot av kommunerna Jönköping och Vaggeryd. Målgruppen är personer med mindre än 25% arbetsförmåga. Nu vill även Habo och Mullsjö delta i insatsen med egna coacher. Styrelsen beviljade medel från kommande årsskifte.

Vad gäller IT-spåret så beslutade styrelsen om en kompromiss mellan bifall och helt avslag på ansökan. Max 300.000kr per år beviljades de kommande fyra åren. Ansvarig för insatsen, som planeras att övergå till någon av länet folkhögskolor, är Region Jönköpings län.

Publicerad: