Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Nytt beslut om bidrag till IT-spåret

Vid ett extra möte 220620 beslutade styrelsen med tre röster mot tre att ändra beslutet om medel till IT-spåret från 2023.

Vid styrelsemötet 220502 beslutade man om en kompromiss på så sätt att man beviljade max 300tkr. Vid detta möte ändrades beslutet till max 600tkr under max tre år.

Protokollet är justerat och finns anslaget på Digitala anslagstavlan.

Publicerad: