Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Delvis förnyad styrelse

Klas Rydell, Försäkringskassan, omvaldes till ordförande när förbundets delvis nya styrelse möttes första gången.

Nu är protokollet justerat från första mötet med den delvis nya styrelsen för förbundet. Klas Rydell omvaldes till ordförande och Håkan Sandgren, Region Jönköpings län, till vice ordförande.

Styrelsen fick en uppdatering om vad Finsam är och vad som pågår i förbundet. De fick bl a möta medarbetare i insatserna Enter, NOVA och IT-spåret, som förbundet finansierar helt eller delvis.

En årsredovisning fastställdes i preliminär form, men ska granskas av revisorerna innan den fastställs och skickas ut till medlemmarna.

Styrelsen tog också beslut om att framföra en önskan till medlemmarna om en ökad budget för 2024. Frågan ska diskuteras på ett medlemssamråd i slutet av februari.

Hela protokollet finns på Digitala anslagstavlan i menyn ovan.

Publicerad: