Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Nyheter

 • Medarbetare avliden
  Söndag 19 april avled projektledare Kristina Ljungdahl, efter en kort tids sjukdom.
  2015-04-27 11.27
 • Styrelseprotokoll 150417
  Nu är styrelseprotokollet från mötet 150417 justerat och inlagt under rubriken Dokument här på hemsi...
  2015-04-27 11.13
 • Protokoll, årsberättelse och revision
  Nu är protokollet klart från styrelsens möte 150320. Det anslås alltid här på hemsidan. På mötet fas...
  2015-04-02 13.14
Publicerad: 2019-09-20