Rapport Uppdrag Samverkan

Under våren 2019 har Firma Arsis genomfört en utvärdering av projekt Uppdrag Samverkan.

Berth Danermark deltog via webben på beredningsgruppens möte 2019-05-17 och styrelsemötet 2019-05-23 och svarade på frågor kring utvärderingen. Du kan ta del av rapporten här.PDF