Styrelsemöte

Styrelseprotokollet 170824 är justerat och finns under dokument.

Delårsrapport för första halvåret 2017 fastställdes och finns under dokument ovan.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58