Södra Vätterbygdens samordningsförunds logga

För dig som bor eller arbetar i
Habo - Jönköping - Mullsjö - Vaggeryd

Till Höglandets samordningsförbund

För dig som bor eller arbetar i
Aneby - Eksjö - Nässjö - Sävsjö - Tranås - Vetlanda

Finnvedens samordningsförbunds logga

För dig som bor eller arbetar i
Gislaved - Gnosjö - Värnamo

”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas."

(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

Gemensamt i länet

2014 trädde Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i kraft. I dagligt tal kallat Finsam.

Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund.

Varje samordningsförbund beslutar hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.

I Jönköpings län finns tre samordningsförbund. I landet finns cirka 80 förbund. Mer information om nationella frågor och andra förbund finns på hemsidan www.finsam.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Här finns en film om samordningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Finsamutbildningar

Inbjudan till webbinarium

Under året kommer Välfärdsguiden att lanseras i länets tre samordningsförbund.

Välfärdsguiden är en smart, tillgänglig och digital tjänst som guidar dig genom välfärdssystemet. Välkommen till webbinariet Kom igång med Välfärdsguiden!

Välfärdsguiden är till för alla - för dig som söker stöd, för anhöriga och för personal på myndigheter. Här finns samlad kunskap och tips om insatser som leder självständighet, egen försörjning, god hälsa och balans i livet.

Här kan du söka efter vägval och få förslag på vad som kan passa. Du får en bra helhetsbild och insyn i olika former av stöd.

Kanske har du använt Insatskatalogen tidigare? Välfärdsguiden är en utveckling av den tjänsten, som i dag finns i närmare 80 kommuner i Sverige.

Besök gärna Välfärdsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. redan nu. Välkommen!

Seminariet leds av Välfärdsguidens redaktion.
Du får en genomgång av verktyget, och möjlighet att ställa frågor.
Det finns 100 platser per seminarium, först till kvarn gäller!

Vi gör Välfärdsguiden

Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) driver och står som garant för Välfärdsguiden, i samarbete med de samordningsförbund som är medlemmar i guiden.

Följande utbildningar och konferenser berör hela länet.
Lokal kompetensutveckling presenteras på respektive förbunds sida under rubriken Aktiviteter.

Välkomna till Samverkanskoppen

Finnvedens Samordningsförbund och Samordningsförbundet Södra Vätterbygden bjuder in alla till en kort digital information och inspiration till morgonkoppen. Alla som är intresserade är välkomna att se programmen, som även går att se i efterhand.

Läs mer här

Psykiatriveckan 2023

Psykiatriveckan 2023 genomförs 13-17 november. Mer information kommer under hösten.

Alla kan drabbas av psykisk ohälsa, och det finns mycket som du själv kan göra för att må bättre. Vid svårare tillstånd kan det behövas insatser av specialistpsykiatrin. Välkommen att ta del av Psykiatriveckans föreläsningar som handlar om psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd.

Psykiatriveckans föreläsningar är öppna för alla – allmänheten, patienter, närstående och medarbetare i hälso- och sjukvård. De föreläsningar som livestreamas kommer du också att kunna titta på i efterhand, när som helst, i 14 dagar efter respektive föreläsning.

 

Utbildningar i Supported Employment, IPS och Supported Education

Samordningsförbunden i Jönköpings län erbjuder återkommande en gemensam grundutbildning i SE och IPS och vissa fördjupningskurser för personal som ska arbeta enligt metoderna. När ny utbildning planeras så läggs inbjudan på denna sida. Om du prenumererar på våra nyheter så får du information till din mail.

IT-spåret är en anpassad yrkesutbildning för unga vuxna som har ett stort IT-intresse. För att kunna söka till IT-spåret ska du

  • ha fyllt 19 år
  • bo i Jönköpings län
  • ha Aspergers syndrom eller annan högfungerande autismspektrumdiagnos (ASD).

Det finns 15 platser på utbildningen. Antagning och avslutning sker kontinuerligt och efter individens behov. För mer information eller ansökan till utbildningen hänvisas till Ädelfors folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I utbildningen blandas teori och praktik. Målet är att göra det möjligt för deltagarna att få en anställning inom IT-sektorn efter utbildningen.

Region Jönköpings län ansvarar för utbildningen IT-spåret, som från och med januari 2023 bedrivs av Ädelfors folkhögskola. Länets samordningsförbund är medfinansiärer till utbildningen.

På regionens nyhetssida finns en artikel om IT-spårets ambition att bryta isolering och få ut fler i arbetslivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan om medel till IT-spåret från år 2023 Pdf, 2.8 MB.

Avtal mellan Region Jönköpings län och Ädelfors folkhögskola Pdf, 884.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationella rådet

Nationella rådet är ett nationellt samverkansforum mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och regioner som ger ett kvalitetssäkrat och partsgemensamt stöd till samordningsförbunden och parterna i frågor som rör finansiell samordning. Syftet med rådet är också att, i enlighet med regeringens intentioner, ge samverkan den legitimitet och förankring som är nödvändig.

Nationella rådet är ett samverkansforum som

  • skapar samsyn i strategiska frågor vad gäller finansiell samordning
  • är ett nationellt stöd i övergripande förbundsgemensamma frågor
  • erbjuder stöd för kunskap, kompetens och utveckling
  • stärker den finansiella samordningen.

Läs mer på hemsidan om finansiell samordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella nätverket för samordningsförbund - NNS

NNS är en medlemsorganisation för samordningsförbunden. Nätverkets roll är att stödja samordningsförbunden i deras utvecklingsarbete, vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande.

NNS vill också ge en samlad bild av samordningsförbundens verksamhet, resultat och betydelse i det svenska samhället.

Läs mer på hemsidan för NNS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns flera vedertagna sätt att beräkna socio-/samhällsekonomiska effekter av insatser, till exempel sådana som finansieras av samordningsförbund.

Ett sätt att redovisa resultat och effekter är med hjälp av några enkla schabloner och nyckeltal. Sådana nyckeltal används bland annat i Finsam Göteborg. Magnus Simonsson presenterade detta sätt att redovisa vid förbundens gemensamma vårkonferens 2019.

Modellen används i årsredovisningar för länets samordningsförbund.

Försörjningsmåttet är en sammanställning av data om offentlig försörjning från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen (inkl a-kassa) och kommunerna. Statistiken sammanställs varje år och bryts bl a ned på utbetalt belopp per invånare i åldern 20-64 år per år.

Läs mer om försörjningsmåttet och vad det säger om utvecklingen i Jönköpings län. Öppnas i nytt fönster.

Välfärdsguidens logga

Nyheter