Frukostmöte 171012 om Försäkringskassan

Torsdag 12 oktober är det dags för nästa frukostmöte, på Science Park.

Temat på mötet blir denna gång Försäkringskassans arbete. Det kommer att handla om både sjukskrivningar och långvariga ersättningar. Bland annat berättar man hur man kan ge stöd till samordning av rehabilitering för personer med försörjningsstöd, s k nollplacerade.

Läs inbjudan härPDF.

I inbjudan finns en länk till sidan för anmälan. Sista anmälningsdag är 170928 men antalet platser är begränsat så vänta inte, om du är intresserad.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58