Styrelseprotokoll 171124

Nu är protokollet från offentliga styrelsemötet 171124 justerat.

Du som vill läsa handlingarna kan göra det här:

StyrelseprotokolletPDF

Verksamhetsplan 2018PDF

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering publiceras inom kort.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58