Frukostmöte om Arbetsförmedlingen

Tisdag den 16 januari 2018 anordnades senaste frukostmötet på Science Park i Jönköping.

Ett femtiotal personer från våra organisationer lyssnade på Arbetsförmedlingens chef Thomas Cederwall och sektionschef Liselott Lundqvist. De berättade om hur AF ger stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden.

Bildspelet som visades på samlingen publiceras här inom kort.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58