Tillgänglighetsredogörelse

Finnvedens samordningsförbund, Höglandets samordningsförbund samt Samordningsförbundet Södra Vätterbygden står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur finsamjonkopingslan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att alla besökare på finsamjonkopingslan.se ska kunna uppfatta, hantera och förstå innehållet på webbplatsen oberoende av vilka hjälpmedel som används.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från finsamjonkopingslan.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via e-post eller telefon till respektive förbund.

Kontakta oss om du hittar brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, är vi tacksamma om du meddelar oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det via den här länken.
https://www.digg.se/digital-tillganglighet/anmalan-om-bristande-tillganglighet Länk till annan webbplats.

Information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med standarden, WCAG 2.1 nivå AA med undantag av de brister som beskrivs nedan.

Brister på webbplatsen

Webbplatsen har en hög grad av tillgänglighet. Det finns vissa brister som beskrivs nedan. Vi arbetar hela tiden för att webbplatsen ska ha så hög tillgänglighet som möjligt.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Vissa PDF-filer som är publicerade före 2020-09-01 är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Filmer och filmade samlingar är inte alltid textade vid första publiceringen. De filmer som finns kvar på hemsidan textas så fort som möjligt.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem, som omfattas av lagen, under 2021.

Innehåll som inte omfattas av lagen

PDF-dokument som skapats före 23 september 2018 kan ha olika grad av tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

  • Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighets­kontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.
  • Funktionsrätt Jönköping har gjort en genomgång av webbplatsens tillgänglighet i september 2020.
  • Senaste bedömningen gjordes i april 2021 och görs minst en gång/år.

Webbplatsen publicerades 2019-04-01