Höglandets samordningsförbunds logga

Digital anslagstavla - Höglandets samordningsförbund

Här hittar du protokoll och kungörelser.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Protokoll styrelse

Styrelseprotokoll 2019-10-17PDF
Protokollet är justerat.
Anslagsbevis 2019-10-21PDF
Sista dag att överklaga: 2019-11-11

Sammanträdesplan styrelse

  • 24 januari 2019 - Eksjö
  • 1 mars 2019 - Nässjö
  • 12 april Vårkonferens - Vrigstad
  • 23 maj 2019 - Vetlanda
  • 5 september 2019 - Tranås
  • 17 oktober 2019 - Aneby
  • 21 november 2019 - Sävsjö, offentligt möte med beslut om budget 

Dataskyddsombud

Mikaela Höjdevall, kanslichef på Tranås kommun är dataskyddsombud. Du når henne på följande sätt:

Telefon: +46 (0) 140-687 45

E-post: mikaela.hojdevall@tranas.se

Personuppgiftshantering

Läs mer om hur förbundet hanterar personuppgifter.PDF

Kontakta förbundets kansli om Du har frågor om hanteringen.

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Nyheter

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Aneby kommuns logga
Eksjö kommuns logga
Nässjö kommuns logga
Tranås kommuns logga
Vetlanda kommuns logga
Sävsjö kommuns logga