Höglandets samordningsförbunds logga

Digital anslagstavla - Höglandets samordningsförbund

På den här sidan finns protokoll och kungörelser.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Sammanträdesplan styrelse - reviderad 2021-08-16

Plats för sammanträdet kan förändras i förhållande till restriktioner på grund av pandemin.

  • 26 januari 2021 13.30 - 16.00
  • 04 mars 2021 13.30 - 16.00
  • 27 maj 2021 13.30 - 16.00
  • 26 augusti 2021 13.30 - 16.00 - via Teams
  • 20 oktober 2021 - Arbetsdag för styrelse och beredningsgrupp 08.30 - 13.00
  • 20 oktober 2021 13.30 - 16.00
  • 12 november 2021 13.30 - 16.00 offentligt möte med beslut om budget 

Protokoll styrelse

Sista dag att överklaga: 2021-09-26

Tranås kommun är säte för förbundet och protokollen finns även tillgängliga i Höglandets samordningsförbunds arkiv i stadshuset Tranås kommun.

Alla protokoll Öppnas i nytt fönster.

Dataskyddsombud

Mikaela Höjdevall, kanslichef på Tranås kommun är dataskyddsombud. Du når henne på följande sätt:

Telefon: +46 (0) 140-687 45

E-post: mikaela.hojdevall@tranas.se

Personuppgiftshantering

Läs mer om hur förbundet hanterar personuppgifter. Pdf, 229.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta förbundets kansli om Du har frågor om hanteringen.

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Nyheter

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Aneby kommuns logga
Eksjö kommuns logga
Nässjö kommuns logga
Tranås kommuns logga
Vetlanda kommuns logga
Sävsjö kommuns logga