Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Digital anslagstavla

Välkommen till förbundets digitala anslagstavla.

Här hittar du protokoll och kungörelser.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Mer kontaktuppgifter till förbundet finns under rubriken Organisation ovan.

Tisdag 19 november håller styrelsen sitt årliga offentliga möte. Då behandlas bl a det Förslag till Verksamhetsplan 2020 med budget 2020 och plan 2021-2022 som styrelsen skickade ut för samråd 2019-09-17 (se nedan). Förslag till dagordning och övriga handlingar finns på sidan med nyheten om Frukostmöte om Försäkringskassan, som anordnas innan styrelsemötet (se högermenyn med Nyheter).

Det är bra om du som vill delta på styrelsemötet anmäler dig via samma länk som inbjudan till frukostmötet, men inte nödvändigt för att du ska vara välkommen på vårt möte.

Protokoll

På styrelsemötet 2019-09-17 beslutade styrelsen att till medlemmarna för samråd skicka ut följande Förslag till Verksamhetsplan 2020 med budgetPDF

Styrelseprotokoll 2019-09-17PDF
Protokollet är justerat.
Anslaget 2019-09-17
Sista dag att överklaga: 2019-10-09

Styrelseprotokoll 2019-09-10PDF
Protokollet är justerat.
Anslaget 2019-09-16
Sista dag att överklaga: 2019-10-08

Styrelseprotokoll 2019-08-26PDF
Protokollet är justerat.
Anslaget 2019-09-03
Sista dag att överklaga: 2019-09-24

Andra kungörelser och styrdokument

Verksamhetsplan 2019PDF

Årsredovisning 2018 med bilagorPDF

Delårsrapport 2019PDF

Revisionsberättelse med bilagor finns under rubriken Organisation ovan.

Dataskyddsombud

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR - General Data Protection Regulation har samordningsförbundet utsett ett Dataskyddsombud.

Dataskyddsombud är Niclas Nordström, Qnister AB. Han nås på telefon 0732-50 49 51 eller mailadressen niclas.nordstrom@qnister.com

Sammanträdesplan för styrelsen

4 februari 2019
21 mars 2019
12 april 2019 (vårkonferens i Vrigstad)
11 juni 2019
26 augusti 2019
10 september 2019 (strategidag)
17 september 2019 (telefonmöte)
19 november 2019 offentligt möte med beslut om budget

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Fakturering till förbundet

Följande information är viktig vid all fakturering/rekvirering till förbundet.

Informationsbrev om e-faktureringPDF

Nyheter

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Habo kommuns logga
Jönköpings kommuns logga
Mullsjö kommuns logga
Vaggeryd kommuns logga