Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Digital anslagstavla

Välkommen till förbundets digitala anslagstavla.

Här hittar du protokoll och kungörelser.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Mer kontaktuppgifter till förbundet finns under rubriken Organisation ovan.

Förbundets årliga offentliga styrelsemöte

Onsdag 24 november 2021 kl 09.00 möts styrelsen till offentligt möte, då beslut bl a ska fattas om vad förbundet ska arbeta med under 2022. Alla intresserade är välkomna!

Mötet inleds med information om den nya basverksamhet som kommer att starta under nästa år och ESF-projektet Koll på förmåga - Stöd till förändring som gett många erfarenheter kring målgruppen personer med långvarigt försörjningsstöd och hur dessa kan få stöd att komma vidare till egen försörjning.

Här på sidan publiceras dokumenten inför mötet allt eftersom de blir klara.
Plats: Allrummet, Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping

Förslag till dagordning Pdf, 74.3 kB.
Protokoll AU 211025 Pdf, 107 kB.
Ansökan om medel till basverksamheten Pdf, 149.5 kB.
Budget nya basverksamheten Pdf, 16.2 kB.

Meddelanden Pdf, 49.8 kB.
Förslag till Verksamhetsplan 2022 med budget Pdf, 204.9 kB.
Förslag Kommunikationsplan om samverkan Pdf, 50.7 kB.
Förslag Årshjul 2022 Pdf, 235.7 kB.

Protokoll

Styrelseprotokoll 2021-09-23 är justerat. Pdf, 124.4 kB.
Anslås 2021-09-27
Sista dag att överklaga: 2021-10-18

Vid mötet tog styrelsen bl a beslut om att bevilja medel tillverksamheten Enter för 2022.

Samma dag genomfördes en strategidag i förbundet, då styrelsen och beredningsgruppen tog fram underlag för Verksamhetsplan 2022. Detta förslag har nu skickats till medlemmarna för samråd. Planen kommer att beslutas på styrelsens offentliga möte 211124.

Förslag till Verksamhetsplan 2022 Pdf, 204.9 kB.

Andra kungörelser och styrdokument

Delårsrapport 2021 Pdf, 267.3 kB.

Verksamhetsplan 2021 Pdf, 239.7 kB.

Årsredovisning 2020 med bilagor Pdf, 1.3 MB.

Revisionsberättelse angående år 2020 Pdf, 120.8 kB.

Revisionsbiträdesrapport avseende 2020 Pdf, 125.3 kB.

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Pdf, 48.3 kB.

Beslut om biträde åt förtroendevalda revisorerna Pdf, 234.3 kB.

Dataskyddsombud

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR - General Data Protection Regulation har samordningsförbundet utsett ett Dataskyddsombud.

Dataskyddsombud är Niclas Nordström, Qnister AB. Han nås på telefon 0732-50 49 51 eller mailadressen niclas.nordstrom@qnister.com

Årsrapport 2020 gällande GDPR Pdf, 117.9 kB.

Sammanträdesplan för styrelsen

Se under rubriken Organisation - Styrelsen

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Fakturering till förbundet

Följande information är viktig vid all fakturering/rekvirering till förbundet.

Informationsbrev om e-fakturering Pdf, 115.3 kB.

Nyheter

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Habo kommuns logga
Jönköpings kommuns logga
Mullsjö kommuns logga
Vaggeryd kommuns logga