Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Digital anslagstavla

Välkommen till förbundets digitala anslagstavla.

Här hittar du protokoll och kungörelser.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Mer kontaktuppgifter till förbundet finns under rubriken Organisation ovan.

Protokoll styrelsemöte

Här publiceras styrelseprotokoll efter justering, tills tiden att överklaga gått ut.

Justerat styrelseprotokoll 2023-11-23 Pdf, 408.8 kB.

Sista dag att överklaga beslutet: 2023-12-18

Verksamhetsplan 2024 som antogs på mötet. Pdf, 264.2 kB.

Äldre protokoll finns publicerade under rubriken Dokument i menyn ovan.

Andra kungörelser och styrdokument

Årsredovisning 2022 med två bilagor Pdf, 1.9 MB.

Revisionsberättelse gällande 2022 Pdf, 452.2 kB.

Revisionsbiträdets rapport 2022 Pdf, 330.7 kB.

Verksamhetsplan 2023 Pdf, 307.4 kB.

Delårsrapport 2023 Pdf, 282.8 kB.

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering (2022) Pdf, 79.8 kB.

Attest- och delegationsordning (2206) Pdf, 83.7 kB.

Internkontrollplan 2023 Pdf, 134.6 kB.

Förbundets Integritetspolicy Pdf, 154 kB.

Dataskyddsombud

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR - General Data Protection Regulation har samordningsförbundet utsett ett Dataskyddsombud.

Dataskyddsombud är Erik Österberg, Insatt AB. Han nås på telefon 073-620 01 26 eller mailadressen dso.finsam-svatterbygden@insatt.com

Årsrapport 2022 gällande GDPR Pdf, 110.9 kB.

PM om årsrapport 2022 om GDPR och granskningsrapport om information till registrerade tas upp på styrelsemötet 231123

Sammanträdesplan för styrelsen

Se under rubriken Organisation - Styrelsen

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Fakturering till förbundet

Följande information är viktig vid all fakturering/rekvirering till förbundet.

Informationsbrev om e-fakturering Pdf, 115.3 kB.

Nyheter

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Habo kommuns logga
Jönköpings kommuns logga
Mullsjö kommuns logga
Vaggeryd kommuns logga