Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Digital anslagstavla

Välkommen till förbundets digitala anslagstavla.

Här hittar du protokoll och kungörelser.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Mer kontaktuppgifter till förbundet finns under rubriken Organisation ovan.

Protokoll

Styrelseprotokoll 2022-08-26 Pdf, 357.4 kB.
Anslogs 2022-09-02
Sista dag att överklaga: 2022-09-23

Vid mötet togs bl a beslut om Delårsrapport 2022 Pdf, 271.9 kB..

Styrelseprotokoll 2022-09-14 Pdf, 244.7 kB.
Anslogs 2022-09-23
Sista dag att överklaga: 2022-10-14

Styrelseprotokoll 2022-09-21 Pdf, 276.6 kB.
Anslogs 2022-09-23
Sista dag att överklaga: 2022-10-14

Vid mötet togs bl a beslut om budget för Enter, FIA och NOVA för 2023 och förslag till Verksamhetsplan 2023. Förslaget till verksamhetsplan har skickats till medlemmarna för samråd. Styrelsen beslutar om verksamhetsplanen vid mötet 221123.

Budget för Enter Excel, 33.5 kB.
Budget för FIA Excel, 13.1 kB.
Budget för NOVA - stöd i förändring Excel, 32.2 kB.

Förslag till Verksamhetsplan 2023 Pdf, 280.3 kB.

Andra kungörelser och styrdokument

Delårsrapport 2022 Pdf, 271.9 kB.

Årsredovisning 2021 Pdf, 2.4 MB.

Revisionsberättelse gällande 2021 Pdf, 1.7 MB.

Revisionsbiträdets rapport 2021 Pdf, 329.3 kB.

Verksamhetsplan 2022 Pdf, 204.9 kB.

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Pdf, 58.7 kB.

Attest- och delegationsordning (2206) Pdf, 83.7 kB.

Internkontrollplan 2022 Pdf, 133.3 kB.

Dataskyddsombud

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR - General Data Protection Regulation har samordningsförbundet utsett ett Dataskyddsombud.

Dataskyddsombud är Erik Österberg, Insatt AB. Han nås på telefon 073-620 01 26 eller mailadressen dso.finsam-svatterbygden@insatt.com

Årsrapport 2021 gällande GDPR Pdf, 161.3 kB.

Sammanträdesplan för styrelsen

Se under rubriken Organisation - Styrelsen

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Fakturering till förbundet

Följande information är viktig vid all fakturering/rekvirering till förbundet.

Informationsbrev om e-fakturering Pdf, 115.3 kB.

Nyheter

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Habo kommuns logga
Jönköpings kommuns logga
Mullsjö kommuns logga
Vaggeryd kommuns logga