Finnvedens samordningsförbunds logga

Digital anslagstavla

Välkommen till anslagstavlan för Finnvedens samordningsförbund. Här hittar du protokoll och kungörelser.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Protokoll

Styrelseprotokoll 2022-09-20 Pdf, 279.9 kB.

Protokollet justerades 2022-09-30

Anslaget 2022-09-30
Sista dag att överklaga: 2022-10-21

 

Styrelseprotokoll 2022-09-28 Pdf, 322.5 kB.

Protokollet justerades 2022-09-30

Anslaget 2022-09-30
Sista dag att överklaga: 2022-10-21

Ett av besluten var att fastställa förslag till Verksamhetsplan 2023 Pdf, 453 kB..
Planen fastställs av styrelsen vid deras offentliga möte 221122.

Andra kungörelser

Förbundets viktigaste styrdokument och redovisning av verksamheten:

Dataskyddsombud

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR - General Data Protection Regulation har samordningsförbundet utsett ett Dataskyddsombud.

Dataskyddsombud är Erik Österberg, Insatt AB. Han nås på telefon 073-620 01 26 eller mailadressen dso.finsam-finnveden@insatt.com

Styrelsen kommer att behandla årsrapporten vid sitt möte i augusti.

Sammanträdesplan styrelsen

Se rubriken Organisation - Styrelsen

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Fakturering till förbundet

Följande information är viktig vid all fakturering till förbundet.

Brev med information om e-fakturering Pdf, 114.7 kB.

Postadress till förbundets kansli

Samordningsförbundet
c/o Jönköpings kommun
Tändsticksgränd 23
551 89 JÖNKÖPING

Nyheter

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Gislaved kommuns logga
Gnosjö kommuns logga
Värnamo kommuns logga