Finnvedens samordningsförbunds logga

Digital anslagstavla

Välkommen till anslagstavlan för Finnvedens samordningsförbund. Här hittar du protokoll och kungörelser.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Protokoll

Styrelseprotokoll 2019-11-29PDF
Protokollet är justerat.
Anslaget 2019-12-06
Sista dag att överklaga: 2020-12-30

Andra kungörelser

Förbundets viktigaste styrdokument och redovisning av verksamheten:

Dataskyddsombud

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR - General Data Protection Regulation har samordningsförbundet utsett ett Dataskyddsombud.

Dataskyddsombud är Niclas Nordström, Qnister AB. Han nås på telefon 0732-50 49 51 eller mailadressen niclas.nordstrom@qnister.com

Sammanträdesplan styrelsen

Styrelsen möts följande dagar.
Välkommen att kontakta kansliet om du önskar få del av dagordning och andra offentliga handlingar.

7 februari 2019
22 mars 2019
12 april 2019 (vårkonferensi Vrigstad)
24 maj 2019
2 september 2019
19-20 september 2019
30 september 2019
29 november 2019 offentligt möte med beslut om budget

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Fakturering till förbundet

Följande information är viktig vid all fakturering till förbundet.

Brev med information om e-faktureringPDF

Nyheter

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Gislaved kommuns logga
Gnosjö kommuns logga
Värnamo kommuns logga