Finnvedens samordningsförbunds logga

Digital anslagstavla

Välkommen till anslagstavlan för Finnvedens samordningsförbund. Här hittar du protokoll och kungörelser.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Politikersamtal och årets offentliga styrelsemöte

Måndag 22 november hölls årets offentliga styrelsemöte. Detta år hade styrelsen bjudit in länets riksdagsledamöter till ett samtal med temat "Hur kan vi arbeta för att de mest utsatta inte ska "hamna mellan stolarna"? Bakgrunden är bl a en oro för hur Arbetsförmedlingens reformarbete kommer att leda till att den målgrupp förbundet finns till (personer med komplex problematik) får svårare att få rätt hjälp i rätt tid.

Länk till sidan med mer information om mötet.

Protokoll

Styrelseprotokoll 2021-11-22 Pdf, 295.5 kB.

Protokollet justerades 21-11-29.

Anslaget 2021-11-29
Sista dag att överklaga: 2021-12-20
Vid mötet fastställdes bl a Verksamhetsplan 2022.

Verksamhetsplan med budget 2022 och plan 2023-2024 Pdf, 409.8 kB.

Andra kungörelser

Förbundets viktigaste styrdokument och redovisning av verksamheten:

Kommentar till varning gällande signaturerna i Årsredovisning 2020
Adobe har fortfarande inte tagit med Comfacts signatur i sin lista över godkända signaturer men Skatteverket och andra myndigheter har godkänt signaturen. Om du vill kan du själv i din dator lägga till ett program så att Adobes validering fungerar:
https://comfact.se/sv-se/Tjanster/Certifikat/Certifikats-Guide

Dataskyddsombud

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR - General Data Protection Regulation har samordningsförbundet utsett ett Dataskyddsombud.

Dataskyddsombud är Niclas Nordström, Qnister AB. Han nås på telefon 0732-50 49 51 eller mailadressen niclas.nordstrom@qnister.com

Sammanträdesplan styrelsen

Se rubriken Organisation - Styrelsen

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Fakturering till förbundet

Följande information är viktig vid all fakturering till förbundet.

Brev med information om e-fakturering Pdf, 114.7 kB.

Postadress till förbundets kansli

Samordningsförbundet
c/o Jönköpings kommun
Tändsticksgränd 23
551 89 JÖNKÖPING

Nyheter

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Gislaved kommuns logga
Gnosjö kommuns logga
Värnamo kommuns logga