Finnvedens samordningsförbunds logga

Digital anslagstavla

Välkommen till anslagstavlan för Finnvedens samordningsförbund. Här hittar du protokoll och kungörelser.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Protokoll

Styrelseprotokoll 2021-02-11PDF
Protokollet är justerat.
Anslaget 2021-02-16
Sista dag att överklaga: 2021-03-09

Verksamhetsplan 2021PDF

Andra kungörelser

Förbundets viktigaste styrdokument och redovisning av verksamheten:

Dataskyddsombud

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR - General Data Protection Regulation har samordningsförbundet utsett ett Dataskyddsombud.

Dataskyddsombud är Niclas Nordström, Qnister AB. Han nås på telefon 0732-50 49 51 eller mailadressen niclas.nordstrom@qnister.com

Sammanträdesplan styrelsen

Styrelsen möts följande dagar.
Välkommen att kontakta kansliet om du önskar få del av dagordning och andra offentliga handlingar.

11 februari 2021 kl 09
10 mars 2021 kl 09
27 maj 2021 kl 09-16 strategidag med beredningsgruppen
26 augusti 2021 kl 09
16 september 2021 hel arbetsdag med beredningsgruppen
23 september 2021 kl 17
25 november 2021 kl 09 offentligt möte med beslut om budget

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Fakturering till förbundet

Följande information är viktig vid all fakturering till förbundet.

Brev med information om e-faktureringPDF

Postadress till förbundets kansli

Samordningsförbundet
c/o Jönköpings kommun
Tändsticksgränd 23
551 89 JÖNKÖPING

Nyheter

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Gislaved kommuns logga
Gnosjö kommuns logga
Värnamo kommuns logga