Finnvedens samordningsförbunds logga

Digital anslagstavla

Välkommen till anslagstavlan för Finnvedens samordningsförbund. Här hittar du protokoll och kungörelser.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Protokoll

Styrelseprotokoll 2021-09-21 Pdf, 203 kB.

Protokollet är justerat.

Anslaget 2021-09-22
Sista dag att överklaga: 2021-10-12
Vid mötet fastställdes förslag till Verksamhetsplan 2022. Det är utskickat till medlemmarna för samråd. Slutligt beslut om planen tas vid nästa styrelsemöte, 211122.

Förslag till Verksamhetsplan 2022 med budget Pdf, 397 kB.

Andra kungörelser

Förbundets viktigaste styrdokument och redovisning av verksamheten:

Kommentar till varning gällande signaturerna i Årsredovisning 2020
Adobe har fortfarande inte tagit med Comfacts signatur i sin lista över godkända signaturer men Skatteverket och andra myndigheter har godkänt signaturen. Om du vill kan du själv i din dator lägga till ett program så att Adobes validering fungerar:
https://comfact.se/sv-se/Tjanster/Certifikat/Certifikats-Guide

Dataskyddsombud

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR - General Data Protection Regulation har samordningsförbundet utsett ett Dataskyddsombud.

Dataskyddsombud är Niclas Nordström, Qnister AB. Han nås på telefon 0732-50 49 51 eller mailadressen niclas.nordstrom@qnister.com

Sammanträdesplan styrelsen

Se rubriken Organisation - Styrelsen

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Fakturering till förbundet

Följande information är viktig vid all fakturering till förbundet.

Brev med information om e-fakturering Pdf, 57.9 kB.

Postadress till förbundets kansli

Samordningsförbundet
c/o Jönköpings kommun
Tändsticksgränd 23
551 89 JÖNKÖPING

Nyheter

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Gislaved kommuns logga
Gnosjö kommuns logga
Värnamo kommuns logga