Finnvedens samordningsförbunds logga

Digital anslagstavla

Välkommen till anslagstavlan för Finnvedens samordningsförbund. Här hittar du protokoll och kungörelser.

Här får du också reda på hur du kan överklaga ett beslut som du misstänker är fattat på ett felaktigt sätt.

Protokoll

Styrelseprotokoll 2020-08-26PDF
Protokollet är justerat.
Anslaget 2020-09-03
Sista dag att överklaga: 2020-09-24

Andra kungörelser

Förbundets viktigaste styrdokument och redovisning av verksamheten:

Dataskyddsombud

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR - General Data Protection Regulation har samordningsförbundet utsett ett Dataskyddsombud.

Dataskyddsombud är Niclas Nordström, Qnister AB. Han nås på telefon 0732-50 49 51 eller mailadressen niclas.nordstrom@qnister.com

Sammanträdesplan styrelsen

Styrelsen möts följande dagar.
Välkommen att kontakta kansliet om du önskar få del av dagordning och andra offentliga handlingar.

5 februari 2020
19 mars 2020
6 maj 2020
26 augusti 2020
17 september 2020
24 september 2020
26 november 2020 offentligt möte med beslut om budget

Överklaga beslut

Ett samordningsförbunds beslut får överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting/region som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Fakturering till förbundet

Följande information är viktig vid all fakturering till förbundet.

Brev med information om e-faktureringPDF

Nyheter

 • 2020-09-08
  Radiointervju P4 Jönköping
  Vid lanseringen av Insatskatalogen 2 sept gjordes en intervju med AME-chefen i Gnosjö Jakob Björnell...
 • 2020-09-07
  Delårsrapport
  Protokollet från styrelsemötet 200826 är nu justerat och utlagt på digitala anslagstavlan och under ...
 • 2020-09-07
  Insatskatalogen lanserad
  Annika Malm, CE Solutions
  Nu är insatskatalogen lanserad även i vårt område. Samtidigt fick vi inspiration av Annika Malm, CE ...

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Gislaved kommuns logga
Gnosjö kommuns logga
Värnamo kommuns logga