Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Försörjningsmåttet

Försörjningsmåttet är en sammanställning av data om offentlig försörjning från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen (inkl a-kassa) och kommunerna. Statistiken sammanställs varje år och bryts bl a ned på utbetalt belopp per invånare i åldern 20-64 år per år.

Etableringsersättning, som betalas ut till invandrare som deltar i etableringsprogram genom Arbetsförmedlingen, ingår i redovisade summor för arbetslösa.

Läs gärna mer i följande dokument och på hemsidan Finsam.se:

Enligt förra årets önskemål redovisas även i år:

Ohälsa

Arbetsmarknadsstöd


Önskas andra sammanställningar kontakta Mia Alfredsson.


Mer information om försörjningsmåttet Länk till annan webbplats.