Finnvedens samordningsförbunds logga

Samordningsförbund ger stöd till gemensamma insatser och annan samverkan mellan huvudmännen. Förbundens arbete syftar till att hjälpa personer i yrkesverksam ålder som har behov av stöd från flera av medlemmarna att få eller förbättra förmågan att arbeta. Förbundet driver ingen egen verksamhet utan bedriver en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Lagstiftningen förkortas ibland Finsam.

Finnvedens samordningsförbund består av sex huvudmän:

 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Gislaveds kommun
 • Gnosjö kommun
 • Värnamo kommun
 • Region Jönköpings län

Förbundet leds av en styrelse och förbundschef.
 
Här på hemsidan berättar vi mer om förbundet och om de verksamheter och aktiviteter som genomförs med stöd av förbundet. Välkommen att kontakta oss!

Läs gärna mer i denna folder om förbundetPDF

Nyheter

 • 2020-05-15
  Ny film om IPS
  Nu är en film klar med deltagare, arbetsgivare och medarbetare som arbetar enligt metoden IPS - Indi...
 • 2020-03-24
  Revisionsberättelse för 2019
  Revisorerna för förbundet har lämnat sin berättelse för 2019.
 • 2020-03-24
  Årsredovisning 2019
  Protokollet från styrelsemötet 200319 är nu justerat. Ett av besluten var att fastställa årsredovisn...

Våra medlemmar

Arbetsförmedlingens logga
Försäkringskassans logga
Region Jönköpings läns logga
Gislaved kommuns logga
Gnosjö kommuns logga
Värnamo kommuns logga