Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Aktiviteter

Under år 2021 har Samordningsförbundet Södra Vätterbygden avsatt nästan 6,9 miljoner att fördela till verksamhet som innebär en utveckling av samordnad rehabilitering för personer boende i Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd.

Pengarna ska särskilt gå till verksamheter som stöttar förbundets prioriterade målgrupp - unga vuxna med komplex problematik, men också till kartläggning, kompetensutveckling och uppföljning av vad vi gör tillsammans.

Här finns mer information om respektive projekt samt avtal mm för projekt som fått stöd genom förbundet.

 • Enter - team med alla fyra myndigheter som ger arbetslivsinriktad rehabilitering för boende i Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd
 • Funktionsnedsatta i arbete (FIA) - ett projekt i samarbete med Funktionsrätt (f d HSO, Handikappföreningarna i Jönköpings län) för att arbetslösa med funktionsnedsättning ska få stöd till arbete
 • Projekt ARCH - arbetsrehabcoach i Habo
 • Etableringsstödjare i Mullsjö - mer individinriktad samhällsinformation för utrikesfödda i kombination med arbetslivsinriktad coachning
 • Projekt SE-N i Vaggeryd - supported employment anpassad till nyanlända
 • IT-spåret - yrkesutbildning inom IT anpassad till unga med Aspergers syndrom och stort IT-intresse. Se mer info på Höglandets Samordningsförbunds hemsida.

Det finns också ett antal aktiviteter och projekt som fått stöd tidigare år som Du kan läsa mer om under rubriken Avslutade projekt, t ex:

 • IPS i psykosvården, stöd till arbete för personer som har kontakt med psykosvården på Länssjukhuset Ryhov.
 • Projekt SAMS, SAMverkan i Södra Vätterbygden - ett strukturinriktat projekt för bättre samverkan och delaktighet.
 • Efterstöd. F d deltagare i verksamheter som finansierats i samverkan (t ex Enter) kan få nya problem. Projekt Efterstöd ska då erbjuda stöd med målsättningen att hen ska kunna behålla sin anställning eller fullfölja påbörjade studier istället för att behöva börja om från ett nytt misslyckande.
 • Hälsoskolor. 5 omgångar Hälsoskola enligt goda erfarenheter från andra samordningsförbund. Syfte att ge migranter bättre kunskaper om fysisk och psykisk hälsa. De får bl a information om svensk hälsovård, sjukvård och tandvård.
 • Grön rehabilitering - rehabilitering i grön miljö i Klevarp, Tenhult, för boende i hela länet
 • Hela kedjan till arbete - en förstudie och ett ESF-projekt mot utanförskap i Södra Vätterbygden
 • 200 i praktiken - en satsning för att unga i Vaggeryd ska få stöd till arbete, studier och praktik
 • KrAmi - för arbetslösa unga som har eller riskera att få kriminell problematik
 • Projekt Haa - för arbetslösa somaliska kvinnor i Jönköping
 • Från ohälsa till hälsa - ett smärtrehabiliteringsprogram för patienter på vårdcentralerna Öxnehaga, Råslätt och Kungshälsan
 • Arbetslivsinriktat projekt för kvinnor med långvarigt beroende av försörjningsstöd

Har du en idé till verksamhet som du undrar om den kan få stöd genom förbundet?
Läs mer hur det går till, i det informationsblad med ansökningsmall som du hittar under huvudrubriken Dokument. Du kan också kontakta förbundskansliet.

Letar du efter lämplig verksamhet för dig själv, en anhörig eller annan person som behöver stöd för att komma till arbete?
Titta gärna i Insatskatalogen!

Länk till mer information