Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Aktiviteter

Under år 2021 har Samordningsförbundet Södra Vätterbygden avsatt nästan 6,9 miljoner att fördela till verksamhet som innebär en utveckling av samordnad rehabilitering för personer boende i Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd.

Pengarna ska särskilt gå till verksamheter som stöttar förbundets prioriterade målgrupp - unga vuxna med komplex problematik, men också till kartläggning, kompetensutveckling och uppföljning av vad vi gör tillsammans.

På denna sida kan Du läsa om vilka aktiviteter som får stöd genom Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och hur det går för dem.

Även information och inbjudan till aktuella utbildningar och föreläsningar

Avslutade projekt presenteras separat.

Här kan du även läsa om inspiration från andra samlingar/förbund som vi tagit del av.