Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

VerkSam

Genom samverkan i grupper på handläggarnivå vill vi ge ett så effektivt stöd som möjligt åter till arbete eller rätt försörjning till personer som har behov av stöd från minst två av de fyra parterna. Ingen borde behöva hamna i kläm mellan myndigheterna.

Aktuella dokument:

 

För att följa utvecklingen och effekten av VerkSam ber vi er vid varje mötestillfälle att besvara följande enkät:


Tack för att ni rapporterar in!

 

Lista med kontaktpersoner

Du som är kontaktperson i VerkSam kan hitta en aktuell lista på övriga kontaktpersoner om Du loggar in till höger.