Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

NOVA - Stöd i förändring

NOVA är en förberedelse inför arbetslivsinriktade insatser.

Vårt fokus ligger på den individuella personliga utvecklingen i samspel mellan människor. Insatsen är till för dig som vill få till en förändring i ditt liv men är i behov av stöd för att komma vidare.

I NOVA jobbar vi med metoden 7TJUGO, som utgår från empowermentpedagogik. Syftet är att stärka vars och ens självbild och resurser genom självstärkande övningar i grupp. Vi erbjuder ett utvecklande och kunskapshöjande sammanhang inom områden som kommunikation, förhållningssätt, självbild, resurser, ansvar och mål i en strukturerad och kravlös miljö.

NOVA finns i Jönköping, Vaggeryd, Habo och Mullsjö. I Habo och Mullsjö har man en gemensam gruppverksamhet, vilket innebär att deltagarna får pendla mellan orterna.

 

NOVA folder Pdf, 1 MB.

Kontaktuppgifter för frågor samt bokning av studiebesök Pdf, 72.5 kB.

Anmälan till NOVA Word, 58.1 kB.

Vid övriga frågor kontakta Jessica Stark (teamledare/coach)
036-10 21 46, jessica.stark@jonkoping.se