Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Kansli

Postadress:

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
c/o Jönköpings kommun
Tändsticksgränd 23
551 89 Jönköping

E-postadress:

samordning.sv@jonkoping.se

Besöksadress:

Tändsticksgränd 23 (Hus C)
Jönköping

Förbundschef:

Peter Hedfors
Mobil 072-741 58 00

Processutvecklare, genom projekt SAMS:

Mia Alfredsson
Mobil: 0370-67 80 57
maria.alfredsson@vaggeryd.se