Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Revisorer

Följande revisorer är förordnade respektive valda att granska förbundet och dess verksamhet. Revisorernas rapport gällande verksamhet och ekonomi 2019 finns under rubriken Dokument här på hemsidan och på digitala anslagstavlan.

Förordnad av staten, via Försäkringskassan
Lisa Tenggren, KPMG
Tel 036-34 68 19
e-post lisa.tenggren@kpmg.se


Revisor vald av Region Jönköpings län för perioden 2019-2022

Östen Johnsson (C)
Mobil 070-535 03 47
e-post osten.johnsson@rjl.se

Ersättare vald av Jönköpings kommun för perioden 2019-2022
Irene Folkevik
Mobil 070-479 89 66
e-post irene.folkevik@jonkoping.se

Anlitad som sakkunnigt biträde åt valda revisorerna
Lisa Tenggren, KPMG
Tel 036-34 68 19
e-post lisa.tenggren@kpmg.se