Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Revisorer

Följande revisorer är förordnade respektive valda att granska förbundet och dess verksamhet. Revisorernas rapport gällande verksamhet och ekonomi 2018 finns under rubriken Dokument här på hemsidan.

Förordnad av staten, via Försäkringskassan
Jerker Stenqvist, KPMG
Tel 036 34 68 14

Peder Johansson, KPMG, ersättare

Vald av berörda kommuner
ej klart

Vald av Region Jönköpings län för perioden 2019-2022
Östen Johnsson (C)
Telefon 0381-166 51

Anlitad som sakkunnigt biträde åt valda revisorerna
Jerker Stenqvist, KPMG
Tel 036 34 68 14