Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Verksamheten Enter

Enter är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jönköpings län och kommunerna Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryd samt Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

Målet med Enter är att stödja deltagarna i att hitta hållbara lösningar som innebär en bättre hälsa för att på så vis kunna gå vidare mot arbete eller studier. När det inte är möjligt ska samarbetet istället leda till rätt försörjning för individen.

Personens bakgrund, erfarenheter och möjligheter kartläggs och en förändringsplan görs tillsammans. Denna förändringsplan innehåller en gemensam planering där tanken är att ta vara på de viktigaste formerna för rehabilitering och aktivitet som kan ges genom de fyra parterna. Även andra former av stöd kan bli aktuella.

För vem?

Målgruppen består av personer i åldern 18-64 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning (åldersgruppen 18-29 år är prioriterad). Det ska finnas en trolig arbetsförmåga på minst 25% inom ett år. Personen ska vara bosatt i någon av de medverkande kommunerna, uppbära offentlig försörjning och ha stort behov av samordnade insatser från flera av aktörerna.

Hur ansöker man till Enter?

Till Enter kan man komma via remiss/ansökan från Regionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller någon av förbundets kommuner (Habo, Jönköping, Mullsjö eller Vaggeryd).

Om du önskar få stöd av Enter tar du kontakt med din handläggare, vårdkontakt eller annan kontaktperson hos någon av parterna. Tillsammans skriver ni en ansökan och du skriver på ett samtycke som ger oss möjlighet att samarbeta över myndighetsgränser. Ansökan skickas till Enter, som sedan kommer att återkoppla till din kontaktperson.

Ansökningsblankett till Enter Pdf, 327.7 kB.

Informationsmaterial

Övrigt

Här finns vi

Vi håller till i gamla brandstationen

Besöksadress: Kyrkogatan 40, Jönköping

Postadress: Gjuterigatan 6, 551 89 Jönköping

Enter logga

Enter logga

Kontaktpersoner

Titel

Namn och epost

Telefon

Teamledare

Anna Petersén

036-10 50 56

Handledare/Försäkringsutredare

Rikard Eriksson

010-111 92 03

Arbetsförmedlare

Arvid Falk Lissel


Handledare /Arbetskonsulent

Anna Thorsén

036-10 30 09

Regionrepresentant

Mia Mellegård

0722-234 878