Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Lex Heller

Förbundet har börjat arbeta med ett avvikelsehanteringssystem som kallas Lex Heller.

Byråkratiska låsningar eller hinder mellan olika offentliga aktörer uppstår emellanåt för personer i behov av samordnat stöd. Lex Heller är ett sätt att systematiskt samla in kunskap om områden där samverkan mellan samhällets aktörer brister. Genom att få en samlad bild av förbättringsområden i samverkan, ökar möjligheterna att utveckla välfärdssystemet till fördel för medborgarna. Detta förväntas skapa större möjligheter för strategisk påverkan i frågan.

Lex Heller är inte ett juridiskt verktyg utan syftar till att systematiskt identifiera och belysa behov av förbättrad samverkan mellan myndigheter. Ingen enskild organisation är ansvarig för att samverkan ska fungera, utan förhoppningen är att Lex Heller genom att belysa olika förbättringsområden kan bidra till att tydliggöra hur problemet kan hanteras.

Lex Heller är tänkt att belysa förbättringsområden i samverkan utanför den egna organisationen, men kan också belysa förhållanden inom den egna organisationen

I första hand är det meningen att anmälningar görs av personal som arbetar i samverkan, främst medarbetare som arbetar i insatser som finansieras av förbundet och av de representanter som ingår i Arenasamverkan.

Länk till att anmäla ärenden hittar du här

Lex Heller anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om anmälan i första hand berör samarbetet med vården eller annan samverkan i GGVV-området (gäller främst medarbetare i Vaggeryd/Skillingaryd) så görs anmälan istället på Finnvedens hemsida för Lex Heller.
Kontakta verksamhetsutvecklare Mia Alfredsson om du har frågor.

Powerpoint om arbetet i Göteborg. Powerpoint, 346 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutin för hur förbundet hanterar Lex Heller Pdf, 150.1 kB.