Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Förbundets beredningsgrupp

Förbundets beredningsgrupp består av chefer, utvecklare och samordnare som arbetar med rehabiliteringsfrågor i förbundets område. Där diskuteras ansökningar om projektmedel, idéer till kartläggningar och kompetensutveckling mm. Vissa frågor tas upp för beslut i förbundets styrelse.

Följande personer ingår i beredningsgruppen:

Från Arbetsförmedlingen
Inger Aldén, verksamhetssamordnare, ordförande
Tel 010-487 56 70

Från Försäkringskassan
Åsa Smedberg, lokalt samverkansansvarig Småland Nordväst
Tel 010-118 44 41

Från Jönköpings kommun

Thomas Teike, utvecklingsledare funktionshinderomsorgen
Tel 036-10 21 37

Ellen Klicar, områdeschef IFO (individ- och familjeomsorg)
Tel 036-10 60 25

Maria Rostedt, utvecklingsledare AMA (arbetsmarknadsavdelningen)
Tel 036-10 50 00

Från Region Jönköpings län
Susanne Leander, processledare sjukskrivningsprocessen
Tel 072-519 46 47

Sofia Ringvall, verksamhetsutvecklare, Psykiatriska kliniken
Tel 010-242 14 60

Från Habo kommun
Birgitta Berglund Ågren, IFO-chef Socialtjänsten
Tel 036-442 83 25

Sofia Nyström, 1:e socialsekr
Tel 036-442 83 92

Lotta Knutsson, arbetsmarknadssamordnare
Tel 036-442 00 00

Från Mullsjö kommun
Maria Sundberg, enhetschef Vuxenenheten IFO
Tel 0392-141 22

Katarina Thunander, verksamhetschef myndighet ÄO/FO/IFO
Tel 0392-140 07

Från Vaggeryds kommun
Jenny Andersson, chef arbetsmarknadsenheten
Tel 0393-67 86 15

Kia Dahlqvist, t.f. områdeschef arbetsmarknad
Tel 0393-67 83 84