Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Förbundets medlemmar

Förbundet har bildats av sina medlemmar/bildare. Det är också de som fastställt de regler som gäller för förbundet, i Förbundsordningen (se under rubriken Dokument).

Det är medlemmarna som finansierar verksamheten. Den verksamhetsplan (inklusive budget) som förbundet beslutar om i november varje år beslutas efter samråd med medlemmarna.

Medlemmarna i detta samordningsförbund är

  • Försäkringskassan
  • Arbetsförmedlingen
  • Region Jönköpings län
  • Habo kommun
  • Jönköpings kommun
  • Mullsjö kommun
  • Vaggeryds kommun

Medlemmarna för alla tre förbunden i länet samlas varje år till medlemssamråd. Information om dessa möten finns på den gemensamma startsidan (se Gemensam startsida nedan).

Ibland möts medlemmarna i enbart vårt förbund.