Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Styrelsen

Förbundets styrelse består av följande personer:

Från Försäkringskassan
Klas Rydell, enhetschef, ordförande
klas.rydell@forsakringskassan.se

Carina Åberg, enhetschef, ersättare
carina.aberg@forsakringskassan.se

Från Region Jönköpings län
Håkan Sandgren, vice ordförande
hakan.sandgren@rjl.se

Elisabeth Wahlström, ersättare
elisabeth.wahlstrom@rjl.se 

Från Arbetsförmedlingen
Maria Engberg, sektionschef, ledamot
maria.engberg@arbetsformedlingen.se

Lennart Svanberg, sektionschef, ersättare
lennart.svanberg@arbetsformedlingen.se

Från Jönköpings kommun
Elin Rydberg, ledamot
elin.rydberg@jonkoping.se

Carl Cunningham, ersättare
carl.cunningham@jonkoping.se

Från Habo kommun
Hans Jarstig, ledamot
hans.jarstig@habokommun.se

Nicklas Gustavsson, ersättare
nicklas.gustavsson@ifmetall.se

Från Mullsjö kommun
Christer Rube, ledamot
christer.rube@telia.com

Peter Naurén, ersättare
peter.nauren@mullsjo.se

Från Vaggeryds kommun
Ulf Abrahamsson, ledamot
ulf.abrahamsson@vaggeryd.se

Kenneth Åberg, ersättare
kenneth.aberg@vaggeryd.se


Arbetsutskottet
Arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande och förbundschef. De möts ungefär en vecka innan respektive styrelsemöte.

Planerade sammanträden mm för styrelsen 2020: 

  • 12 februari
  • 5 mars
  • 28 maj
  • 26 augusti
  • 14 september (arbetsdag)
  • 23 september (telefonmöte)
  • 16 november (offentligt)

Årshjul 2020PDF

Styrelsens protokoll och en del andra av förbundets dokument finns här på hemsidan, under rubriken Dokument. Förbundet arbetar i enlighet med offentlighetsprincipen, så den som önskar se handlingar som inte finns utlagda här på hemsidan är välkommen att höra av sig till förbundskansliet.