Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Styrelsen

Förbundets styrelse består av följande personer:

Från Försäkringskassan
Klas Rydell, enhetschef, ordförande

Carina Åberg, enhetschef, ersättare

Från Region Jönköpings län
Håkan Sandgren, vice ordförande

Mia Frisk, ersättare

Från Arbetsförmedlingen
Anna Svensson, sektionschef, ledamot

Andreas Appelberg, sektionschef, ersättare

Från Jönköpings kommun
Christer Sjöberg, ledamot

Henrik Larsen, ersättare

Från Habo kommun
Hans Jarstig, ledamot

Nicklas Gustavsson, ersättare

Från Mullsjö kommun
Mats Tingshagen, ledamot

Eva Nilsson, ersättare

Från Vaggeryds kommun
Anna-Karin Slunge, ledamot

Thomas Axelsson, ersättare


Arbetsutskottet
Arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande och förbundschef. De möts ungefär en vecka innan respektive styrelsemöte.

Planerade sammanträden mm för styrelsen 2024: 

  • 9 februari
  • 25 mars
  • 15 maj Vårkonferens med förbunden i länet
  • 16 maj Nationell Finsam-konferens
  • 3 juni
  • 30 augusti
  • 18 september strategidag med beredningsgruppen
  • 26 september
  • 20 november strategidag med beredningsgruppen

Styrelsens protokoll och en del andra av förbundets dokument finns här på hemsidan, under rubrikerna Dokument och Digitala anslagstavlan.

Förbundet arbetar i enlighet med offentlighetsprincipen, så den som önskar se handlingar som inte finns utlagda här på hemsidan är välkommen att höra av sig till förbundskansliet.