Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

SIP (Samordnad individuell plan)

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas.

En fungerande samverkan förenklar för brukaren, personen själv, och dess närstående då de inte behöver lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen . En samordnad individuell plan, SIP, ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när.

Överenskommelse SIP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mall för inbjudan till SIP  Word, 84.6 kB.

(För att kunna skriva i blanketten – öppna blanketten, tryck på Visa sedan Redigera dokument)

Mall för Samordnad individuell plan   Word, 86.2 kB.

(För att kunna skriva i blanketten – öppna blanketten, tryck på Visa sedan Redigera dokument)

 

Länk till Samverkanskoppen om SIP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsfilm om SIP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Support kring SIP ( Länk till annan webbplats.råd i sakfrågor, råd om hur du kan förbereda och planera en utbildning om SIP, information om bra material om SIP)

Mötescirkel ordförande Pdf, 887.3 kB.

Mötescirkel rehabkoordinator Pdf, 524 kB.

Mötescirkel personal Pdf, 868.3 kB.

Mötescirkel vuxen Pdf, 855.4 kB.

Mötescirkel närstående Pdf, 834 kB.