Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Kompetensutveckling

Alternativ till våld

Torbjörn Bergland berättade 21 april 2023 om enheten Alternativ till våld vid Region Jönköpings län. Han fokuserade särskilt på hur våldsutövare fungerar och vilka former av stöd som finns för dem.

Samlingen var en del av samordningsförbundens arbete med att, på uppdrag av regeringen, medverka till tidigare upptäckt av våld i nära relationer.

Information om regeringsuppdraget

Frågeformulär som används i förbundsfinansierade insatser

Bildspel från samlingen 21 april Powerpoint, 7.7 MB.

Utbildningen Att Lyckas med Samverkan

Nu kör vi en pilotutbildning kring samverkan för våra representanter i Arenasamverkan.

Denna utbildning är sedan tänkt att köras en eller två gånger per år för nyanställda i förbundets parter.

Förbundet bjuder regelbundet in till kompetensutveckling och frukostmöten för anställda hos medlemmarna och andra intresserade. På denna sida publiceras inbjudningar till kommande samlingar och bildspel mm från genomförda samlingar.

Save the date!

Till hösten kommer vi att erbjuda utbildningar igen, bland annat utbildningen Att Lyckas med Samverkan (se nedan).

Utbildningar om Supported Education / IPS / Supported Education riktar sig till medarbetare i hela länet och publiceras därför på gemensamma startsidan, under rubriken Konferenser och utbildningar.
Där finns redan inbjudningar till SE grund i maj och IPS fördjupning i juni. Nu planeras för SEd grund 31/8-1/9 och SEd-fördjupning 21-22/9. Mer information och inbjudningar kommer.