Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Ny hemsida i april

Denna hemsida för förbunden i Jönköpings län är under omarbetning.

Ursäkta om sidorna börjar bli inaktuella. Den nya hemsidan kommer att publiceras i april. Vi återkommer inom kort med besked om när.

Fredag den 12 april ska den förnyade hemsidan vara klar.

Publicerad: 2019-04-11