Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Processutveckling och styrdokument

Protokollet är nu justerat från styrelsemötet 190610

Vid mötet rapporterade bl a processutvecklare Mia Alfredsson om den kartläggning av samverkan mellan medlemmarna som hon gjort. Styrelsen diskuterade hur arbetet ska fortsätta med stöd av kartläggningen.

Styrelsen tog också beslut om flera styr- och stöddokument: internkontrollplan, informationssäkerhetspolicy och ett uppdaterat informationsblad med mall för ansökan om projektmedel.

Protokollet och Informationsbladet finns under rubrik Dokument ovan

InternkontrollplanPDF

InformationssäkerhetspolicyPDF

 

Publicerad: 2019-06-18