Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Årsredovisning och protokoll

Vid styrelsens möte 200305 fastställdes årsredovisningen som berättar om mycket goda resultat i de insatser förbundet finansierar och hur samverkan utvecklats under året.

Styrelseprotokollet är nu justerat och finns på digitala anslagstavlan och under rubriken Dokument ovan.

Viktigaste beslutet på mötet var att fastställa årsredovisningen med bilagor som visat att de allra flesta målen som satts för förbundet och de finansierade verksamheterna har uppfyllts.

I rapporten redovisas också socioekonomisk analys som visar att bara de anställningar som insatserna bidragit till har lett till samhällsekonomiska vinster och besparingar på ca 5,1 milj på bara ett år.

En ekonomisk rapport med årsprognos som presenterades för styrelsen visar att det beräknas finnas ett utrymme om ca 1,2 milj kr till ny verksamhet 2020 utöver de som redan finansieras: Enter, Funktionsnedsatta i arbete (FIA), Efterstöd, IT-spåret, Projekt SAMS och Supported Employment för nyanlända (SE-N).

Publicerad: 2020-03-17