Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Verksamhetsplan med budget 2021

Styrelsen har mötts två gånger på kort tid. Båda protokollen och förslag till Verksamhetsplan 2021 finns på förbundets digitala anslagstavla ovan.

Styrelsens möte 200920 avslutade en strategidag tillsammans med förbundets beredningsgrupp. Man diskuterade bl a förbundets framtid.

Tankar från den dagen finns med i det förslag till Verksamhetsplan med budget 2021 och plan för 2022-2023 som styrelsen beslutade om vid mötet 200923. Förslaget har skickats ut till medlemmarna för samråd. Verksamhetsplanen ska fastställas vid nästa styrelsemöte, 201116. Det mötet kommer att vara offentligt.

Styrelsen beviljade också medel till verksamheten Enter och projekt Funktionsnedsatta i arbete (FIA) för 2021.

Båda protokollen och förslaget till Verksamhetsplan 2021 finns på digitala anslagstavlan.

Publicerad: 2020-09-28