Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Lansering av Insatskatalogen i Finnveden

Onsdagen den 2 september samlades ett 40-tal medarbetare i Finnveden för att delta vid lanseringen av Insatskatalogen.

Ida Olofsson, projektledare för Insatskatalogen i Linköping berättade om bakgrunden till katalogen och hur den kan användas.

Därefter höll Annika Malm på företaget CE Solutions en inspirerande föreläsning om hur viktiga vi alla är i det stora pusslet att stötta personer till arbete. Hon inspirerade oss alla att följa de fyra principerna för CE - customized employment: att finna - få - behålla och inte minst utveckla arbete.

Film från lanseringen, samt Annikas föreläsning finns att se på Finnvedens samordningsförbunds hemsida.

Länk till Finnvedens samordningsförbunds hemsida 

Publicerad: 2020-10-13