Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

16 november digitalt

Måndag 16 november kl 09 bjuds alla intresserade in till förbundets årliga offentliga styrelsemöte. Denna gång genomförs mötet, p g a coronapandemin, helt digitalt.

I november varje år beslutar styrelsen om verksamhetsplan med budget för nästa år. Det mötet ska alltid vara offentligt, på samma sätt som i regioner och kommuner.

Nytt för i år är bl a att förbundet enats om en ny vision -

Egenförsörjning och livskvalitet för individen -
alla kan tillhöra och tillföra

På styrelsemötet tas även andra frågor upp:

- dagsläget i verksamheten Enter med ett team medarbetare från alla parter. En deltagares resa till egenförsörjning och livskvalitet.

- information om läget på Arbetsförmedlingen och hur deras omorganisation påverkar möjligheterna till samverkan

- ändring från processutvecklare i projekt SAMS (SAMverkan i Södra Vätterbygden) till tillsvidaretjänst som verksamhetsutvecklare i förbundet

- ska parterna i förbundet enas om en strategi som gör att vi kan ta vara på hela utrymmet för statliga medel inom 5 år?

Följ följande länk om du vill få mer information om mötet:

Hemsidan om Styrelsen

Publicerad: