Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Uppföljning mål och nya styrdokument

Protokollet från senaste styrelsemötet 220601 är justerat.

Sektionschef Anna Svensson, Arbetsförmedlingen, hälsades välkommen till styrelsen. Hon ersätter Mia Engberg.

Styrelsen gjorde därefter bl a en uppföljning av förbundets verksamhetsmål och uppdaterade ett par styrdokument.

Styrelseprotokollet finns som vanligt publicerat under Dokument och på den digitala anslagstavlan här på hemsidan.

Publicerad: