Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Två nya Samverkanskoppar, om Statens Servicecenter och Arbetsförmedlingens digitala tjänster

Den 25 oktober kl 08 släpps nästa Samverkanskopp, ca 15 minuters information och inspiration till morgonkoppen kaffe. Denna gång handlar det om Statens Servicecenter.

Till Servicecentret kan man gå om man vill ha hjälp med frågor om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket eller Pensionsmyndigheten. Hur fungerar kösystemet, väntetid, kundarbetsplatserna, möjlighet till tolk mm?

Redan den 1 november kl 08 släpps den därpå följande Samverkanskoppen. Den handlar om Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Hur skriver man in sig och hittar rätt?

Båda programmen görs med anledning av att förbunden i länet har fått Lex Heller-anmälningar om att det inte är så lätt att veta vad man kan få hjälp med och hur det fungerar.

Följ denna länk till sidan med mer information om Samverkanskopparna. Där finns länkar till dessa båda program, och även tidigare program.

Publicerad: