Finnvedens samordningsförbunds logga

Avslutade projekt / insatser

Förbundet har stöttat ett antal tidsbegränsade insatser sedan förbundet startade 2011. Läs gärna mer om dem här.

Kontakta förbundskansliet om Du önskar annan information än det Du hittar här på hemsidan.