Finnvedens samordningsförbunds logga

Behövd från början, Gnosjö

2014 - 2016 pågick projektet "Behövd från början" i samarbete mellan bl a Gnosjö kommun, Arbetsförmedlingen och Gnosjöandans Näringsliv. Syftet var att stödja unga i utanförskap till arbete.

Målgrupperna var tre:

- Långtidsarbetslösa ungdomar 19-24 år i behov av samordnade insatser
- Unga 19-29 år med särskilda behov och i behov av samordnade insatser
- Långtidsarbetslösa unga vuxna 25-35 år som är i behov av samordnade insatser.Den tredje gruppen tas med i mån av plats. 

Målsättningar var att

- projektdeltagarna ska bli självförsörjande genom arbete eller studier och
- att skapa en ny typ av samverkan mellan individ, näringsliv, arbetsförmedling, försäkringskassa och kommun. 

Huvudsyftet med projektet var att sammanföra de arbetslösa med både privata och offentliga verksamheter som har behov av personal. En viktig del i projektets arbetssätt var att kommunen erbjuder tre månaders anställning för de unga även ute hos privata arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren lovat att ge den unge ytterligare minst tre månaders anställning. En annan viktig del var samlingar dit både arbetsgivare och arbetslösa bjöds in för "speed-dejting". 

En jobbcoach gav stöd till både deltagare och arbetsgivare vid behov. 

När projekttiden tog slut så implementerades arbetssättet av kommunens arbetsmarknadsavdelning.

Slutrapport och utvärdering Pdf, 615 kB.