Finnvedens samordningsförbunds logga

Nya Vägar

I mars 2019 startade en ny verksamhet vid arbetsmarknadsenheterna i Gislaved och Gnosjö, som finansieras av förbundet. Projektet är nu avslutat. Se slutrapport nedan!

Målgrupp

Målgruppen för Nya Vägar är personer i förvärvsaktiv ålder 16-60:

  • som riskerar att bli sjukskrivna
  • som är helt eller delvis sjukskrivna
  • utan arbete som riskerar att bli passiviserade och isolerade
  • unga med aktivitetsersättning

och

  • bedöms ha förmåga att ta till sig och genomföra dessa aktiviteter och där det finns skäl att tro att arbetsförmågan kommer att påverkas till det bättre

Verksamheten förväntas nå en bred målgrupp av de med behov av samordnad rehabilitering.

Verksamhet

Nya Vägar inleds med introduktionssamtal mellan samordnare och individ. Samordnaren informerar sig om deltagarens situation genom ett kartläggningssamtal och planerar tillsammans med individen deltagandet utifrån dennes problematik.

Där kan delar ingå från Ny Kraft, Aktiv Hälsa och Kreativt Skapande samt även övriga aktiviteter som redan finns på arbetsmarknadsenheterna.

Ny kraft: En extern aktör håller i en föreläsningsmodul på 8 tillfällen, inklusive ett introduktionstillfälle där frågeställningar som – självbild, ”sanningar”, mål, vanor, rädslor, att leda sig själv, stressorer, jag och andra ingår.

Aktiv hälsa: Fysisk aktivitet, bra kosthållning och sociala aktiviteter främjar hälsan. Deltagare ska varje vecka delta i någon form av fysisk aktivitet, t ex stavgång, dans, Qi gong, gruppgympa, bollsporter, vattengympa, gym eller cykelskola.

Verksamheten omfattar även föreläsningar/samtalstillfällen i exempelvis stresshantering, kost-och sömnvanor, balans och återhämtning, psykisk/fysisk ohälsa, smärta, kulturkrockar inom hälsa samt träningsfysiologi

Kreativt Skapande: deltagarna kan utveckla sin aktivitetsförmåga och utöka sin aktivitetskapacitet genom t ex matlagning, sömnad, snickeri, konst/färg, data och musik. 

Viktiga dokument

Broschyr Nya Vägar Pdf, 9.4 MB.

Ansökan om medel till projekt Nya Vägar Pdf, 207 kB.

Uppdragsavtal 2019 Pdf, 1.4 MB.
Uppdragsavtal 2020-2021 Pdf, 831.5 kB.

Slutrapport från projekt Nya Vägar Pdf, 476.9 kB.