Finnvedens samordningsförbunds logga
  • language
    Translate

Försörjningsmåttet

Försörjningsmåttet är en sammanställning av data om offentlig försörjning från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen (inkl a-kassa) och kommunerna. Statistiken sammanställs varje kvartal och bryts bl a ned på utbetalt belopp per invånare i åldern 20-64 år per år.

Etableringsersättning, som betalas ut till invandrare som deltar i etableringsprogram genom Arbetsförmedlingen, ingår i redovisade summor för arbetslösa.

I följande dokument finns

  • utdrag ur försörjningsmåttet 2014-2015 med länets siffror
  • hela försörjningsmåttet, flera år tillbaka i tiden, i ett stort Excel-ark
  • en bildserie med vissa uppgifter för 2013 jämfört med 2012 för vårt län.
  • en information om försörjningsmåttet

Inom kort kommer denna sida att uppdateras med nyare uppgifter.