Finnvedens samordningsförbunds logga

Revisorer

Verksamhet i samordningsförbund ska granskas av revisorer. Följande personer ansvarar för revideringen av verksamhet och ekonomi i Finnvedens samordningsförbund. Revisorernas rapport gällande verksamhet och ekonomi 2019 finns under rubriken Dokument här på hemsidan och på digitala anslagstavlan.

Utsedd av staten, genom Försäkringskassan
Lisa Tenggren, KPMG
Tel 036-34 68 19
e-post lisa.tenggren@kpmg.se

Vald av Region Jönköpings län 2019-2022

Östen Johnsson
Tel 070-535 03 47

Göte Wahlström, ersättare
Tel 070-632 49 20

Vald av kommunerna 2019-2022

Jan-Olof Karlsson
Tel 073-427 11 93

Anlitad som sakkunnigt biträde åt valda revisorerna

Lisa Tenggren, KPMG
Tel 036-34 68 19
e-post lisa.tenggren@kpmg.se

Beslut om sakkunnigt biträde 2020-2023 Pdf, 257.2 kB.