Finnvedens samordningsförbunds logga

Revisorer

Verksamhet i samordningsförbund ska granskas av revisorer. Följande personer ansvarar för revideringen av verksamhet och ekonomi i Finnvedens samordningsförbund. Revisorernas rapport gällande verksamhet och ekonomi 2019 finns under rubriken Dokument här på hemsidan och på digitala anslagstavlan.

Utsedd av staten, genom Försäkringskassan
Lisa Tenggren, KPMG
Tel 036-34 68 19
e-post lisa.tenggren@kpmg.se

Förtroendeval revisor för region och kommuner, vald av Region Jönköpings län

Barbro Liljedahl
Mobil: 070-592 33 33
e-post barbro.liljedahl@rjl.se

Sakkunnigt biträde åt valda revisorerna i länet

Lisa Tenggren, KPMG
Tel 036-34 68 19
e-post lisa.tenggren@kpmg.se

Beslut om sakkunnigt biträde 2020-2023 Pdf, 257.2 kB.