Finnvedens samordningsförbunds logga

Tidig upptäckt av våld

Föreningen NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) deltar tillsammans med flera samordningsförbund i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta. Uppdraget handlar om att:

• hitta rutiner och metoder för att upptäcka dels personer som har utsatts för våld, dels personer som utövat våld

• ta fram övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd

• skapa riktlinjer för att hänvisa de personer som är berörda till socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsväsendet

• stärka stödet till de personalgrupper som arbetar inom ovanstående myndigheter och verksamheter.

Bildspel utbildningsdag 230911 Powerpoint, 3.4 MB.


Aktuella dokument:

Frågeformulär Pdf, 93.1 kB.

Frågor med bildstöd Pdf, 230.9 kB.

Metodstöd till frågeformulär Pdf, 222.6 kB.

Checklista till frågeformulär Pdf, 148.5 kB.

Orosanmälan Pdf, 867.6 kB.

Vad ska orosanmäla innehålla? Pdf, 19.5 kB.

Kontaktlista vid upptäckt av våld Word, 432.9 kB.


Utbildningsfilmer:

Basutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld Länk till annan webbplats.

Metodutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld Länk till annan webbplats.

Barntrauman påverkar livet (Vincent J.Felitti) Länk till annan webbplats.


Hedersrelaterat våld - föreläsningar:

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck (Christina Malmqvist, socionom) Länk till annan webbplats.

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck (Anneli Moini, polis) Länk till annan webbplats.

TRIS - Tjejers rätt i samhället (My Hellberg, kanslichef) Länk till annan webbplats.

Jämställdhetsmyndigheten JÄMY (Mikael Thörn, Senior utredare, expert på hedersrelaterat våld och förtryck) Länk till annan webbplats.


Alternativ till våld ATV

Torbjörn Bergland berättade 21 april 2023 om enheten Alternativ till våld vid Region Jönköpings län. Han fokuserade särskilt på hur våldsutövare fungerar och vilka former av stöd som finns för dem.

Bildspel från samlingen 21 april Powerpoint, 7.7 MB.


Lyssnartips

Podden "Våld i nära relationer" Länk till annan webbplats.

Att påverkas av att möta våld och trauma (avsnitt 39, Våld i nära relationer) Länk till annan webbplats.

 

Stoppa våldet
Stoppa våldet