Finnvedens samordningsförbunds logga

Projekt Samverkan i GGV(V)

Tre år går fort

Projekt Samverkan i GGV(V) är nu avslutat.

Men redan i höstas tog styrelsen beslut om att det fanns ett behov av en verksamhetsutvecklare i förbundet. I och med det implementerades projektet i verksamheten från 210101.

Här kan ni läsa slutrapporten om Projekt Samverkan i GGV(V)

Slutrapport Pdf, 860.3 kB.

Bilaga 1 Projektbeskrivning Pdf, 160.4 kB.

Bilaga 2 Enkät styrelse och beredningsgrupp Pdf, 978.9 kB.

Bilaga 3 Enkät medarbetare Pdf, 968.7 kB.

Bakgrund

Kommunerna Gislaved, Gnosjö och Värnamo, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Jönköpings län driver under 2018-2020 ”Projekt Samverkan i GGV(V)”.

Arbetet finansieras av Finnvedens Samordningsförbund.

Syftet med projektet är att förbättra den lokala samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering inom GGVV-området, särskilt Gislaved, Gnosjö och Värnamo.

Processutvecklare

Anställd i projektet är processutvecklare är Liselott Edvinsson.

Hennes huvuduppdrag är att;

  • bidra till att samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering för förbundets målgrupper utvecklas så positivt som möjligt inom GGVV-området, särskilt i Gnosjö, Gislaved och Värnamo.
  • Vad gäller Vaggeryd gäller ansvaret sådan samverkan som berör hela GGVV-området, t ex ARENA-samverkan.
  • Kartlägga nuvarande projekt och processer, stödja nya insatser och projekt
  • Kompetensutveckling, fånga upp behov av gemensam kompetensutveckling, planera, genomföra och utvärdera seminarier och andra former av gemensam kompetensutveckling för berörd personal hos huvudmännen
  • Samarbete och utveckling – delta i diverse verksamheter och styrgrupper för att underlätta samverkan
  • Nå ut med information, informera huvudmän, andra förbund och intresserade om förbundets verksamhet och de processer som pågår.

Kontaktuppgifter 

Liselott Edvinsson
Telnr: 0371-82731
liselott.edvinsson@gislaved.se

Kartläggningen av samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering mellan förbundets parter är klar.

Kartläggning av samverkan Pdf, 327.9 kB.

Bildspel Pdf, 168.7 kB. från det öppna Styrelsemötet 181121