Finnvedens samordningsförbunds logga
 • language
  Translate

Styrelsen

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande organ, som bl a har ansvar för utveckling och ekonomi. Den består av en ledamot och en ersättare från respektive huvudman.

Styrelsen träffas följande dagar under 2019:

 • Fredag 7 februari
 • Fredag 22 mars
 • Fredag 12 april (vårkonferens i länet)
 • Fredag 24 maj
 • Måndag 2 september
 • To -Fre 19-20 september (Strategidagar)
 • Måndag 30 september (Telefonmöte)
 • Fredag 29 november (Offentligt möte)

Vid mötet i november antas varje år en ny Verksamhetsplan med budget. Detta möte är offentligt, i enlighet med lagstiftningen för samordningsförbund. Se mer information under rubriken Nyheter.


Ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande och förbundschef förbereder styrelsens möten. AU möts ca 1 vecka innan respektive styrelsemöte.

Här följer en lista med de valda.

Gislaved kommun
Inga-Maj Eleholt (C), ordförande
e-post: inga-maj.eleholt@pol.gislaved.se

Kjell Thelin (S), ersättare
e-post: kjell.thelin@pol.gislaved.se

Gnosjö kommun
Kari Parman (S), ledamot
e-post: kari.parman@gnosjo.se

Maria Sandberg (KD), ersättare
e-post: maria.sandberg@gnosjo.se

Värnamo kommun
Arnold Carlzon (KD), ledamot
e-post: arnold.carlzon@politiker.varnamo.se

Runar Eldebo (L), ersättare
e-post: runar.eldebo@politiker.varnamo.se

Region Jönköpings län
Pia Skogsberg (KD), vice ordförande
e-post: pia.skogsberg@rjl.se

Carina Källman (M), ersättare
e-post: carina.kallman@rjl.se

Försäkringskassan
Klas Rydell, ledamot
e-post: klas.rydell@forsakringskassan.se

Carina Åberg, ersättare
e-post: carina.aberg@forsakringskassan.se

Arbetsförmedlingen
Tommy Sjögren, ledamot
e-post: tommy.sjogren@arbetsformedlingen.se

Hans Fritz, ersättare
e-post: hans.fritz@arbetsformedlingen.se

Styrelsens protokoll och en del andra av förbundets dokument finns här på hemsidan, under rubriken Dokument. Förbundet arbetar i enlighet med offentlighetsprincipen, så den som önskar se handlingar som inte finns utlagda här på hemsidan är välkommen att höra av sig till förbundskansliet.