Finnvedens samordningsförbunds logga

Styrelsen

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande organ, som bl a har ansvar för utveckling och ekonomi. Den består av en ledamot och en ersättare från respektive huvudman.

Styrelsen träffas följande dagar under 2020:

  • Onsdag 5 februari
  • Torsdag 19 mars
  • Onsdag 6 maj
  • Måndag 15 juni
  • Onsdag 26 augusti
  • On-To 16-17 september (Strategidagar)
  • Torsdag 24 september (Telefonmöte)
  • Torsdag 26 november (Offentligt möte)

Vid mötet i november antas varje år en ny Verksamhetsplan med budget. Detta möte är offentligt, i enlighet med lagstiftningen för samordningsförbund. Se mer information under rubriken Nyheter.


Ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande och förbundschef förbereder styrelsens möten. AU möts ca 1 vecka innan respektive styrelsemöte.

Här följer en lista med de valda.

Gislaved kommun
Inga-Maj Eleholt, ordförande
e-post: inga-maj.eleholt@pol.gislaved.se

Kjell Thelin, ersättare
e-post: kjell.thelin@pol.gislaved.se

Gnosjö kommun
Kari Parman, vice ordförande
e-post: kari.parman@gnosjo.se

Maria Sandberg, ersättare
e-post: maria.sandberg@gnosjo.se

Värnamo kommun
Arnold Carlzon, ledamot
e-post: arnold.carlzon@politiker.varnamo.se

Runar Eldebo, ersättare
e-post: runar.eldebo@politiker.varnamo.se

Region Jönköpings län
Håkan Johansson, ledamot
e-post:

Carina Källman, ersättare
e-post: carina.kallman@rjl.se

Försäkringskassan
Klas Rydell, ledamot
e-post: klas.rydell@forsakringskassan.se

Carina Åberg, ersättare
e-post: carina.aberg@forsakringskassan.se

Arbetsförmedlingen
Tommy Sjögren, ledamot
e-post: tommy.sjogren@arbetsformedlingen.se

vakant ersättare, tillfälligt Charlotte Engström Andersson

Styrelsens protokoll och en del andra av förbundets dokument finns här på hemsidan, under rubriken Dokument. Förbundet arbetar i enlighet med offentlighetsprincipen, så den som önskar se handlingar som inte finns utlagda här på hemsidan är välkommen att höra av sig till förbundskansliet.