Finnvedens samordningsförbunds logga

Styrelsen

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande organ, som bl a har ansvar för utveckling och ekonomi. Den består av en ledamot och en ersättare från respektive medlem.

Styrelsen träffas följande dagar under 2023:

  • Torsdag 9 februari
  • Fredag 17 mars
  • Måndag 8 maj (Vårkonferens i länet)
  • Fredag 2 juni styrelsedag
  • Måndag 28 augusti
  • Torsdag 28 september arbetsdag
  • Onsdag 4 oktober
  • Torsdag 30 november kl 11 i Gislaved

Vid mötet i november antas varje år en ny Verksamhetsplan med budget. Detta möte är offentligt, i enlighet med lagstiftningen för samordningsförbund. Se mer information under rubriken Nyheter och Digitala anslagstavlan.

Ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande och förbundschef förbereder styrelsens möten. AU möts ca 1 vecka innan respektive styrelsemöte.

Här följer en lista med de valda från 2023.

Gnosjö kommun
Stefan Lundell, ledamot, ordförande
e-post: stefan.lundell@gnosjo.se

Senada Sacic, ersättare
e-post: senada.sacic@gnosjo.se

Region Jönköpings län
Senada Sacic, ledamot, vice ordförande
e-post: senada.sacic@rjl.se

Fredrik Sveningson, ersättare
e-post: fredrik.sveningson@rjl.se

Gislaved kommun
Anton Sjödell, ledamot
e-post: anton.sjodell@pol.gislaved.se

Marie Johansson, ersättare
e-post: marie.johansson@pol.gislaved.se

Värnamo kommun
Arnold Carlzon, ledamot
e-post: arnold.carlzon@politiker.varnamo.se

Per Bursell, ersättare
e-post: per.bursell@politiker.varnamo.se

Försäkringskassan
Klas Rydell, ledamot
e-post: klas.rydell@forsakringskassan.se

Carina Åberg, ersättare
e-post: carina.aberg@forsakringskassan.se

Arbetsförmedlingen
Andreas Appelberg, ledamot
e-post: andreas.appelberg@arbetsformedlingen.se

Anna Svensson, ersättare
e-post: anna.s.svensson@arbetsformedlingen.se

Styrelsens protokoll och en del andra av förbundets dokument finns här på hemsidan, under rubriken Dokument. Förbundet arbetar i enlighet med offentlighetsprincipen, så den som önskar se handlingar som inte finns utlagda här på hemsidan är välkommen att höra av sig till förbundskansliet.