Finnvedens samordningsförbunds logga

Offentligt styrelsemöte

Varje år har styrelsen ett offentligt möte då vem som helst som önskar det, är välkommen med. På mötet ges aktuell information om förbundet. En av de frågor som kommer att diskuteras är vad vi vill arbeta med i förbundet och budgeten för 2021.

I år anordnas detta möte torsdag den 26 november kl 10.
Mötet var planerat att hållas i Sessionssalen, Gislaveds kommunhus,men p g a corona-pandemin kommer mötet att helt hållas digitalt. Länk till mötet och mer information publiceras här senast 25 november:

Digital länk till mötet (Skype)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mötet öppnas i din webbläsare om du inte har Skype installerat i datorn

Här är dokumenten för mötet:

Förslag till dagordning (reviderad)PDF

Protokoll AU 201019PDF

Ekonomisk rapport 2020-10-31PDF

MeddelandenPDF

Uppdragsbeskrivning verksamhetsutvecklarePDF

Förslag till Verksamhetsplan 2021 med budgetPDF

Förlängningsansökan projekt Stöd till arbete - SE/IPSPDF

Sammanträdesplan 2021PDF

Styrelsen

Förbundsstyrelsen

Från vänster Håkan Johansson, Tommy Sjögren, Runar Eldebo, Kari Parman, Arnold Carlzon, Inga-Maj Eleholt, Klas Rydell och Peter Hedfors

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande organ, som bl a har ansvar för utveckling och ekonomi. Den består av en ledamot och en ersättare från respektive huvudman.

Styrelsen träffas följande dagar under 2020:

  • Onsdag 5 februari
  • Torsdag 19 mars
  • Onsdag 6 maj
  • Måndag 15 juni
  • Onsdag 26 augusti
  • On-To 16-17 september (Strategidagar)
  • Torsdag 24 september (Telefonmöte)
  • Torsdag 26 november (Offentligt möte)

Vid mötet i november antas varje år en ny Verksamhetsplan med budget. Detta möte är offentligt, i enlighet med lagstiftningen för samordningsförbund. Se mer information under rubriken Nyheter.


Ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande och förbundschef förbereder styrelsens möten. AU möts ca 1 vecka innan respektive styrelsemöte.

Här följer en lista med de valda.

Gislaved kommun
Inga-Maj Eleholt, ordförande
e-post: inga-maj.eleholt@pol.gislaved.se

Kjell Thelin, ersättare
e-post: kjell.thelin@pol.gislaved.se

Gnosjö kommun
Kari Parman, vice ordförande
e-post: kari.parman@gnosjo.se

Stefan Lundell, ersättare
e-post: stefan.lundell@gnosjo.se

Värnamo kommun
Arnold Carlzon, ledamot
e-post: arnold.carlzon@politiker.varnamo.se

Runar Eldebo, ersättare
e-post: runar.eldebo@politiker.varnamo.se

Region Jönköpings län
Håkan Johansson, ledamot
e-post: hakan.a.johansson@rjl.se

Carina Källman, ersättare
e-post: carina.kallman@rjl.se

Försäkringskassan
Klas Rydell, ledamot
e-post: klas.rydell@forsakringskassan.se

Carina Åberg, ersättare
e-post: carina.aberg@forsakringskassan.se

Arbetsförmedlingen
Tommy Sjögren, ledamot
e-post: tommy.sjogren@arbetsformedlingen.se

vakant ersättare, tillfälligt Charlotte Engström Andersson

Styrelsens protokoll och en del andra av förbundets dokument finns här på hemsidan, under rubriken Dokument. Förbundet arbetar i enlighet med offentlighetsprincipen, så den som önskar se handlingar som inte finns utlagda här på hemsidan är välkommen att höra av sig till förbundskansliet.