Finnvedens samordningsförbunds logga

Beredningsgrupp

Förbundets beredningsgrupp hjälper styrelsen i dess arbete bl a med att utreda behov av samordnade insatser och prövning av ansökningar om projektmedel. Man ansvarar även för vilken kompetensutveckling som anordnas genom förbundet.

Följande personer ingår i beredningsgruppen

Gnosjö kommun
Marita Bogren, vik chef AME
telefon 0370-33 10 00
e-post marita.bogren@gnosjo.se

Maria Svensson, verksamhetschef myndighet, ersättare
telefon 0370-33 13 96
e-post maria.svensson1@gnosjo.se

Gislaveds kommun
Maria Klug, enhetschef AME
telefon 0371-81 000
e-post maria.klug@gislaved.se

Anna Fritzheimer, verksamhetschef IFO och funktionsstöd
telefon 0371-811 63
e-post anna.fritzheimer@gislaved.se

Åsa Ekberg Svensson, utvecklingsledare Avdelningen för arbete & utbildn
telefon 0371-819 74
e-post asa.ekberg.svensson@gislaved.se

Värnamo kommun
Anna Sundberg, enhetschef ekonomiskt bistånd
telefon 0370-37 82 67
e-post anna.sundberg@varnamo.se

Marie Johansson, enhetschef Jobbcenter
telefon 0370-37 80 57
e-post marie.johansson2@varnamo.se

Region Jönköpings län
Sandra Ekeberg Gosse, processledare sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
telefon 0393-405 77
e-post sandra.ekeberg.gosse@rjl.se

Marita Holm Löv, verksamhetschef, psyk kliniken Värnamo sjukhus
telefon 010-244 97 67
e-post marita.holm.lov@rjl.se 

Arbetsförmedlingen
Charlotte Engström Andersson, företagsrådgivare
telefon: 010-486 25 65
e-post charlotte.engstrom-andersson@arbetsformedlingen.se

Försäkringskassan
Gunilla Westerlund, samverkansansvarig
telefon 010-118 26 36
e-post gunilla.westerlund@forsakringskassan.se

Faton Lajqi, enhetschef, ersättare
telefon 010-118 26 17
e-post faton.lajqi@forsakringskassan.se

Samordningsförbundet
Peter Hedfors, förbundschef
telefon 072-741 58 00
e-post finsam@gnosjo.se

Viktoria Önneby, verksamhetsutvecklare
telefon 0720-83 05 24
e-post viktoria.onneby@varnamo.se