Finnvedens samordningsförbunds logga

Beredningsgrupp

Förbundets beredningsgrupp hjälper styrelsen i dess arbete bl a med att utreda behov av samordnade insatser och prövning av ansökningar om projektmedel. Man ansvarar även för vilken kompetensutveckling som anordnas genom förbundet.

Följande personer ingår i beredningsgruppen

Gnosjö kommun
Jakob Björnell, chef AME
telefon 0370-33 13 23
e-post jakob.bjornell@gnosjo.se

Maria Svensson, verksamhetschef myndighet, ersättare
telefon 0370-33 13 96
e-post maria.svensson1@gnosjo.se

Gislaveds kommun
Maria Klug, enhetschef AME
telefon 0371-81 000
e-post maria.klug@gislaved.se

Berat Shabani, Enhetschef socialförvaltningen
telefon: 0371-829 44
e-post berat.shabani@gislaved.se

Åsa Ekberg Svensson, utvecklingsledare Avdeln för arbete & utbildn
telefon 0371-819 74
e-post asa.ekberg.svensson@gislaved.se

Värnamo kommun
Anna Sundberg, enhetschef ekonomiskt bistånd
telefon 0370-37 82 67
e-post anna.sundberg@varnamo.se

Marie Johansson, enhetschef Jobbcenter
telefon 0370-37 80 57
e-post marie.johansson2@varnamo.se

Region Jönköpings län
Sandra Ekeberg Gosse, processledare sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
telefon 0393-405 77
e-post sandra.ekeberg.gosse@rjl.se

Josephine Lingeskog, verksamhetsutvecklare
telefon 010-244 97 81
e-post josephine.lingeskog@rjl.se

Arbetsförmedlingen
Tommy Sjögren, företagsrådgivare
Telefon: 010-486 95 40
e-post tommy.sjogren@arbetsformedlingen.se

Försäkringskassan
Gunilla Westerlund, samverkansansvarig
telefon 010-118 26 36
e-post gunilla.westerlund@forsakringskassan.se

Faton Lajqi, enhetschef, ersättare
telefon 010-118 26 17
e-post faton.lajqi@forsakringskassan.se

Samordningsförbundet
Peter Hedfors, förbundschef
telefon 072-741 58 00
e-post finsam@gnosjo.se

Viktoria Önneby, verksamhetsutvecklare
telefon 0720-83 05 24
e-post viktoria.onneby@varnamo.se