Finnvedens samordningsförbunds logga

Beredningsgrupp

Förbundets beredningsgrupp hjälper styrelsen i dess arbete bl a med att utreda behov av samordnade insatser och prövning av ansökningar om projektmedel. Man ansvarar även för vilken kompetensutveckling som anordnas genom förbundet.

Följande personer ingår i beredningsgruppen

Gnosjö kommun
Jakob Björnell, chef AME, ordförande
telefon 0370-33 13 23

Maria Svensson, verksamhetschef myndighet, ersättare
telefon 0370-33 13 96

Gislaveds kommun
Therese Larsson, avdelningschef arbete och utbildning
telefon 0371-829 78

Berat Shabani, Enhetschef socialförvaltningen
telefon: 0371-829 44

Åsa Ekberg Svensson, utvecklingsledare Avdeln för arbete & utbildn
telefon 0371-819 74

Värnamo kommun
Anna Sundberg, enhetschef ekonomiskt bistånd
telefon 0370-37 82 67

Marie Johansson, enhetschef Jobbcenter
telefon 0370-37 80 57

Region Jönköpings län
Sandra Ekeberg Gosse, processledare sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
telefon 0393-405 77

Josephine Lingeskog, verksamhetsutvecklare
telefon 010-244 97 81

Arbetsförmedlingen
Tommy Sjögren, företagsrådgivare
Telefon: 010-486 95 40

Försäkringskassan
Gunilla Westerlund, samverkansansvarig
telefon 010-118 26 36

Faton Lajqi, enhetschef, ersättare
telefon 010-118 26 17

Samordningsförbundet
Peter Hedfors, förbundschef
telefon 072-741 58 00

Viktoria Önneby, verksamhetsutvecklare
telefon 0720-83 05 24