Finnvedens samordningsförbunds logga
  • language
    Translate

Beredningsgrupp

Förbundets beredningsgrupp hjälper styrelsen i dess arbete bl a med att utreda behov av samordnade insatser och prövning av ansökningar om projektmedel.

Följande personer ingår i beredningsgruppen

Gislaveds kommun
Susanna Olsen, IFO-chef, ordförande
telefon 0371-810 65
e-post susanna.olsen@gislaved.se

Sara Steffensen, enhetschef AMO, ersättare
telefon 0371-816 92
e-post sara.steffensen@gislaved.se

Nina Skantz, enhetschef Psykiskt funktionsstöd, ersättare
telefon 0371-814 28
nina.skantz@gislaved.selänk till annan webbplats

Gnosjö kommun
Jakob Björnell, chef AME
telefon 0370-33 13 23
e-post jakob.bjornell@gnosjo.se

Maria Svensson, chef IFO, ersättare
telefon 0370-33 13 96
e-post maria.svensson1@gnosjo.se

Värnamo kommun
Fredrik Wallström, bitr förvaltningschef Medborgarförvaltningen
telefon 0370-37 70 72
e-post fredrik.f.wallstrom@varnamo.se

Carola Nordin, enhetschef VAC, ersättare
telefon: 0370-37 74 33
e-post: carola.nordin@varnamo.se

Region Jönköpings län
Susanne Leander, processledare, sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Tel 072-519 46 47
e-post susanne.leander@rjl.se 

Elisabeth Björk, vårdenhetschef psykmottagning 1, ersättare
telefon 010-244 97 78
e-post elisabet.bjork@rjl.se

Arbetsförmedlingen
Charlotte Engström Andersson, Företagsrådgivare
telefon: 010-486 25 65
e-post charlotte.engstrom-andersson@arbetsformedlingen.se

Jenni Tiger,sektionschef, ersättare
telefon 010-486 20 72
e-post jenni.tiger@arbetsformedlingen.se

Försäkringskassan
Gunilla Westerlund, samverkanansvarig
telefon 010-118 26 36
e-post gunilla.westerlund@forsakringskassan.se

Faton Lajqi, enhetschef
telefon 010-118 26 17
e-post faton.lajqi@forsakringskassan.se