Finnvedens samordningsförbunds logga

Vidare i Gnosjö

2016 -2018 pågick ett projekt i Gnosjö för utrikes födda med svårighet att komma in på arbetsmarknaden.

Projektet visade sig ge så bra resultat att coachen och arbetssättet implementerades av Gnosjö kommuns arbetsmarknadsavdelning när projekttiden tog slut vid årsskiftet.

I följande dokument kan du läsa mer om projektet.