Finnvedens samordningsförbunds logga

Lex Heller - avvikelse i samverkan

Förbundet arbetar med ett avvikelsehanteringssystem som kallas Lex Heller. När du identifierar avvikelse i samverkan uppskattar vi om du gör en anmälan.

Byråkratiska låsningar eller hinder mellan olika offentliga aktörer uppstår emellanåt för personer i behov av samordnat stöd. Lex Heller är ett sätt att systematiskt samla in kunskap om områden där samverkan mellan samhällets aktörer brister. Genom att få en samlad bild av förbättringsområden i samverkan, ökar möjligheterna att utveckla välfärdssystemet till fördel för medborgarna. Detta förväntas skapa större möjligheter för strategisk påverkan i frågan.

Lex Heller är inte ett juridiskt verktyg utan syftar till att systematiskt identifiera och belysa behov av förbättrad samverkan mellan myndigheter. Ingen enskild organisation är ansvarig för att samverkan ska fungera, utan förhoppningen är att Lex Heller genom att belysa olika förbättringsområden kan bidra till att tydliggöra hur problemet kan hanteras.

Lex Heller är tänkt att belysa förbättringsområden i samverkan utanför den egna organisationen, men kan också belysa förhållanden inom den egna organisationen

Länk till att anmäla ärenden hittar du här

Lex Heller anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här ser anmälan ut Word, 416.2 kB.

Kontakta verksamhetsutvecklare Viktoria Önneby om du har frågor.

Powerpoint om arbetet i Göteborg. Powerpoint, 346 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutin för hur förbundet hanterar Lex Heller Pdf, 159.6 kB.