Finnvedens samordningsförbunds logga

Rätt stöd rätt försörjning

Rätt stöd, rätt försörjning i Jönköpings län är en modell för samordning av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för personer som saknar sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) och som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom eller ohälsa.

Det är känt att målgruppen riskerar att inte få rätt stöd på grund av bristande samverkan mellan olika aktörer i arbetet med rehabilitering och insatser för återgång i arbete. Parterna ser behov av ökad dialog i samverkan för att undvika att individer blir begränsade av intyg, blanketter och beslut som inte baseras på en helhet av personens förmågor och förutsättningar utifrån parternas olika ansvar och insatser.

Genom samsyn och samverkan kan parterna säkerställa att individen får möjlighet till rehabilitering och därmed förbättrad hälsa och ekonomi. I samverkan kan parterna säkerställa att rätt person får
rätt insats i rätt tid av rätt aktör och till rätt kostnad.

Samverkansmodellen rätt stöd, rätt försörjning, Jönköpings län Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. är ett ramverk som implementeras och anpassas utifrån lokala förutsättningar och rutiner. En gemensam grundprocess utifrån individens behov underlättar samverkan.

En arbetsgrupp med representanter från Samordningsförbunden i Jönköpings län samt kommuner, Region Jönköpings län, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har gemensamt arbetet fram modellen. Du kan läsa mer och ta del av arbetsgruppens material på Höglandets samordningsförbunds sida Rätt stöd rätt försörjning.

 

Ansökan om samordning av rehabiliteringsinsatser Länk till annan webbplats.

Du kan även gå till Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se där du söker efter blankett 7434. Där går det att fylla i den direkt.