Finnvedens samordningsförbunds logga

Jobbcenter Unga, Värnamo

Jobbcenter Unga i Värnamo startade i september 2012.
Samordningsförbundet finansierade 50% av projektledartjänsten och 50% av en tjänst som handläggare under projekttiden 2012-2014.

Sedan januari 2015 drivs Jobbcenter Unga vidare av Värnamo kommun utan tidsbegränsning. 2015-2017 ger förbundet stöd till en förstärkning med en pedagog och till utvärdering av verksamheten.

Jobbcenter Unga riktar sig till unga i två målgrupper: 16-19 år gamla som inte fullföljt sin skolgång respektive 19-24 år som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Värnamo kommuns Medborgarförvaltning provade under projekttiden tillsammans med Arbetsförmedlingen och Barn- och utbildningsförvaltningen en metod bestående av olika arbetsförberedande insatser, för att stötta dessa unga att på sikt kunna bli självförsörjande. Samarbete utvecklades också med övriga samverkansparter: Försäkringskassan och vården.

Det långsiktiga målet är att den unge ska bli självförsörjande genom arbete. Att fullfölja studier är ett viktigt steg på vägen för många. Ett delmål i projektet är att stimulera ungdomarna att komma igång med ex friskvårdsaktiviteter samt bidra med verktyg för att utveckla deras egen drivkraft. Med detta följer bättre självkänsla, våga tro på sig själva och hitta motivationen till att vilja gå vidare. Ett annat mål med projektet är att utveckla samverkan och nätverk med olika aktörer i samhället.

Mer information:
Den ursprungliga ansökan Pdf, 2.6 MB.

Ansökan om medel till pedagog 2015-2017 Word, 26.5 kB.

Slutrapporten från projekttiden Pdf, 192.9 kB.