Finnvedens samordningsförbunds logga

Förbundsordning

Hur förbundet ska arbeta regleras i en förbundsordning som fastställts av förbundets medlemmar.

Förbundsordning (2015)PDF